Vabimo vas na otvoritev razstave Živa risba

v petek, 21. 10. ob 18. uri

v galeriji DLUM, Židovska 10, Maribor.

Razstava bo odprta od 21. 10. do 19. 11. 2022,

od torka do petka, od 10. do 15. ure, v soboto od 10. do 13. ure.

 

ldejna zasnova projekta in razstave Živa risba: Mojca štuhec, Milena Zlatar, Vojko Pogačar
Kuratorici razstave: Milena Zlatar, Mojca štuhec

 

Razstavljajo: BEZJAK Saša, BRATOŽ Remigij, BREZOČNIK Stojan, BRGLEZ JUHART Natalija, BRIŠNIK REMEC Ida, BRUMEN ČOP Andrej, CERJAN Drago, CIZL Nenad, ERIČ Milan, GOLIJA Bojan, HAJNC Miro, HORJAK Ciril, JERAJ Zmago, KOCMUT Branko, KOKANOVIĆ Zdravko – Koki, KOSI Janja, KOZAR Jasna, KRAŠNA Anka, MUSIL KLENOVŠEK Manica, POGAČAR Vojko, POKLUKAR Polona, REPNIK Anton, STRAMEC Lucija, STRNAD Miri, ŠUC Simona, TIHEC Slavko, TRSTENJAK Ante, ZORKO Vlasta.

 

66 članov DLUM v Knjigi risb: ARTIČ Ernest, BERHTOLD Franc, BEZJAK Saša, BRGLEZ JUHART Natalija, BRUMEN ČOP
Andrej, ČOBAL Bogdan, DREV Marjan, DUH Matjaž, ERIČ Milan, FALK Lučka, FARAZIN IPEK Aleksandra, FERJANIČ
Erna, GAJSER Irena, GOLIJA Darko, GOLOB Rebeka, GRAJFONER Samuel, GRANDOVEC Nataša, GRAUF Stojan,
GRUDEN Aleksandra Saška, HERGOLD Peter, HEDAYATI BIJOL Azita, HOJNIK Cvetka, ILAZI Senad, JURIČ Jožef,
KANTARDŽIC Narcis, KETIŠ Milan, KOBAL Špela, KOCMUT Maja, KOKANOVIC Zdravko- Koki, KOS Matic, KOVAČ
Zmago, KOZAR Jasna, KOZJEK VARL Katja, KRAMBERGER Albin, KRAŠNA Anka, KRIŽAN Blažka, MAJER Katja,
MARFLAK Štefan, MATIC TRSTENJAK Sladana, MOM Drago, PAJEK Samo, PAK Marko, PANDUR Ludvik, PAVLIN
HOUŠKA Milena, PETEK Polona, POGAČAR Vojko, POPIČ Luka, PRAH Zlatko, PRATNEKER Gregor, REPNIK Janez,
RIM ELE Oto, ROJNIK Marjana- Naca, ROTMAN Janez, ROŽIČ Zoran, SKRBINEK Andrej, STRAMEC Lucija, STROPNIK
ŠONC Urška, ŠEST Viktor, ŠIVEC Maja, ŠPEGEL Stojan, ŠUBIC Jože, ŠUC Simona, URAN Rudi, URŠIČ Mira, VOGRIN
Oto, ZORKO VI asta.