Irena Gajser

v  S A : U D

živa ustvarjalnost v galeriji DLUM

Židovska 10, Maribor

 

v galeriji bo prisotna

od 3. 11. do 14. 12. 2021

vsak dan v tednu

med 10. in 15. uro

v soboto med 10. in 13. uro