Vse prispele vloge za nove člane DLUM bo Umetniški svet redno obravnaval v mesecu marcu in septembru.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Pogoji za sprejem v DLUM

Vloga mora vsebovati :

 

  1.  izpolnjen pristopni obrazec za članstvo v DLUM

  2.  izkaz strokovne usposobljenosti na likovnem področju (kopija diplome, spričevala,…)

  3.  izkaz likovne dejavnosti:

Urejena predstavitev z najmanj 10 deli v PDF formatu  

   (ali urejen portfolijo v mapi z vso dokumentacijo ali originalnih del, ki jih prinesete v galerijo DLUM)

-  Katalog ali zloženka najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne razstave ali ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku

   (leposlovna, poljudnoznanstvena, strip,…)

-  Priporočeno je, da kandidat k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij, kritik, ind.

 

Umetniški svet DLUM odloča o sprejemu kandidatov, ki izpolnjujejo navedene pogoje in  obravnava vloge 2 x letno, ki bodo prispele vključno s 1. marcem in 1. septembrom tekočega leta.

Pri presoji in pogoj za sprejem v društvo DLUM je pri kandidatu odločilno samostojno, ustvarjalno in kakovostno likovno delovanje.

Prijavnico, urejeno predstavitev, … ind. pošljete na usdlum@gmail.com

 

V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti, nas lahko kontaktirate prek e-poštnega naslova usdlum@gmail.com


Pristopni obrazec za članstvo v DLUM

OSEBNI PODATKI

Zahtevano
Zahtevano

STALNI NASLOV IN KONTAKTNI PODATKI

Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano

IZOBRAZBA IN STATUS

Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano

BIOGRAFSKI PODATKI

Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano