Rok prijave: 24. maj 2024

 

Z natečajem Vabljeni mladi 2024 in nagrado Primavera, poimenovano po mojstrovini slikarja Sandra Botticellija, alegorijo mladosti, Društvo likovnih umetnikov Maribor (DLUM) vabi mlade vizualne umetnike, stare do vključno 35 let in delujoče v Sloveniji, da se prijavijo na razpis Vabljeni mladi za nagrado Primavera 2024. Razpis omogoča mladim umetnikom, da s sodelovanjem pritegnejo pozornost strokovne žirije ter si tako pridobijo možnost skupinskega razstavljanja svojih umetniških del v rezidenčni galeriji DLUM. 

 

Nagrada podpira talent in ustvarjalnost, raziskovanje ter drznost sporočanja.

 

Tema letošnjega natečaja je "Oblike stvarjenja".

Kje in kaj je izvor ustvarjalnosti, kakšen je proces stvarjenja v naravi ali družbi, kako umetnost sama vpliva na naše dojemanje sveta? Kakšne so srčike osebnih zgodb in kako se pletejo v kolektivna izkustva? Kako je oboje vpleteno v evolucijo individualnega in kolektivnega umetniškega jezika? Kako lahko umetnost lahko služi kot sredstvo za komentar ali spremembo v družbi?

 

Tema naj nagovarja raziskovanje in preizpraševanje lastnega umetniškega izraza, odpira naj razmisleke o umetnikovih ustvarjalnih procesih, o pomenu ustvarjanja, o tem, kako ustvarjanje oblikuje, spreminja ali definira svet okoli nas. Spodbuja naj individualne možnosti interpretacij, izzove domišljijo in lasten umetniški izraz.

 

Med prijavljenimi bo strokovna žirija izbrala tista dela in avtorje, ki se bodo predstavili na skupinski razstavi v Galeriji Media Nox (Židovska ulica 12, Maribor). Ob otvoritvi razstave bodo avtorjem najbolje ocenjenih del podeljene nagrada Primavera in priznanji Primavera 2024. Trije najbolje ocenjeni avtorji letošnjega natečaja bodo nagrajeni z razstavo v Galeriji DLUM v letu 2024.

 

Razstava bo na ogled od 9. julija do 3. avgusta 2024 v Galeriji Media Nox na Židovskem trgu.

V promocijske namene bo razstava predstavljena z vabilom, s katalogom oziroma z zloženko, s spletnimi objavami in objavami v medijih.

 

Rok za prijavo na razpis je 24. maj 2024.

 

Pogoji sodelovanja:

-prijavijo se lahko mladi avtorji do vključno 35. leta starosti;

prijavijo se lahko avtorji, ki se ukvarjajo s klasičnimi ali sodobnimi vizualnimi praksami: slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija, instalacija, video, multimedija ter druge sodobne vizualne prakse;

-posameznik lahko prijavi od tri do največ pet različnih del, oziroma vsebinski sklop z od najmanj tri pa do največ petimi deli,  ki pa ne smejo biti starejša od treh let;

-umetniška dela morajo biti prilagojena obsegu zmožnosti galerijskega prostora (višina stropov 350 cm, tloris galerijskega prostora dostopen na povezavi: http://www.medianox.org/medianox#/galerija-prostor);

-avtorji se obvezujejo, da bodo ob prijavi ali najkasneje do 17. junija 2024 sporočili tehnične zahteve za razstavljanje;

-vsa oddana dela morajo biti primerno embalirana, zaščitena, opremljena za varno skladiščenje in razstavljanje;

-vsa oddana dela morajo biti označena s podatki: ime in polni naslov avtorja, naziv dela, tehnika, natančne mere, leto nastanka, telefonska številka avtorja za kontakt, po potrebi tudi označena lega in način postavitve (skica);

-avtorji se obvezujejo, da bodo izbrana dela za skupinsko razstavo dostavili sami ali po pošti (Društvo likovnih umetnikov (DLUM), Židovska ulica 10, 2000 Maribor), najkasneje do 6. julija 2024.

 

Strokovno žirijo sestavljajo:

Maja Antončič, kustosinja Centra sodobnih umetnosti Celje, strokovna članica žirije;

Miha Erič, akademski likovnik in glasbenik, vodja in kustos galerije Salsaverde v Izoli, strokovni član žirije;

Kristina Ferk, umetnostna zgodovinarka in kuratorka, vodja kuratorskega programa v Galeriji Kresija, strokovna članica žirije;

Andrej Lamut, fotograf, strokovni član žirije;

Natalija Juhart, mag. lik. pedagogike in mag. grafike, strokovna članica žirije;

Katja Majer, akad. kiparka, samostojna delavka v kulturi, strokovna članica žirije;

mag. Mojca Štuhec, umetnostna zgodovinarka in kustosinja, strokovna članica žirije;

Kristina Prah, kuratorka DLUM, kuratorka razstave Vabljeni mladi 2024, predsednica žirije.

 

Več informacij: Kristina Prah, kristinca.prah@gmail.com ali 031 555 540.

 

SPLETNA PRIJAVA