Rok prijave: 20. april 2021

 

Z natečajem Vabljeni mladi 2021 in nagrado Primavera, poimenovano po mojstrovini slikarja Sandra Botticellija, alegorijo mladosti, Društvo likovnih umetnikov Maribor vabi mlade vizualne umetnike, stare do vključno 35 let in delujoče v Sloveniji, da se prijavijo na razpis Vabljeni mladi za nagrado Primavera 2021. Razpis omogoča mladim umetnikom, da s sodelovanjem pritegnejo pozornost strokovne žirije ter tako pridejo do možnosti skupinskega razstavljanja svojih umetniških del v rezidenčni galeriji DLUM.  Nagrada podpira talent in ustvarjalnost, raziskovanje ter drznost sporočanja.

 

Med prijavljenimi bo strokovna žirija izbrala tista dela in avtorje, ki se bodo predstavili na skupinski razstavi v Galeriji DLUM (Židovska ulica 10, Maribor). Ob otvoritvi razstave bodo avtorjem najbolje ocenjenih del podeljene nagrada Primavera in priznanji Primavera 2021. Trije najbolje ocenjeni avtorji letošnjega natečaja bodo nagrajeni z razstavo v Galeriji DLUM v letu 2022.

 

Razstava bo na ogled od 21. maja do 2. julija 2021.

V promocijske namene bo razstava predstavljena z vabilom, s katalogom oziroma z zloženko, s spletnimi objavami in objavami v medijih.

 

Rok za prijavo na razpis je 20. april 2021.

 

Pogoji sodelovanja:

 

 

-prijavijo se lahko mladi avtorji do vključno 35. leta starosti;

prijavijo se lahko avtorji, ki se ukvarjajo s klasičnimi ali sodobnimi vizualnimi praksami: slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika, fotografija, instalacija, video, multimedija ter druge sodobne vizualne prakse;

-posameznik lahko prijavi od tri do največ pet različnih del, oziroma vsebinski sklop z od najmanj tri pa do največ petimi deli,  ki pa ne smejo biti starejša od treh let;

-umetniška dela morajo biti prilagojena obsegu zmožnosti galerijskega prostora (višina stropov 350 cm, tloris galerijskega prostora dostopen na povezavi: https://www.dlum.si/kontakt );

-vsa oddana dela morajo biti primerno embalirana, zaščitena, opremljena za varno skladiščenje in razstavljanje;

-vsa oddana dela morajo biti označena s podatki: ime in polni naslov avtorja, naziv dela, tehnika, natančne mere, leto nastanka, telefonska številka avtorja za kontakt, po potrebi tudi označena lega in način postavitve (skica);

-avtorji se obvezujejo, da bodo ob prijavi ali najkasneje do 12. maja 2021 sporočili tehnične zahteve za razstavljanje.

-avtorji se obvezujejo, da bodo izbrana dela za skupinsko razstavo dostavili sami ali po pošti (Društvo likovnih umetnikov (DLUM), Židovska ulica 10, 2000 Maribor), najkasneje do 14. maja 2021.

 

 

Strokovno žirijo sestavljajo:

Kristina Prah, kuratorka DLUM, kuratorka razstave Vabljeni mladi 2021, predsednica žirije;

Natalija Juhart, mag. lik. pedagogike in mag. grafike, strokovna članica žirije;

Saška Gruden, akad. kiparka in multidisciplinarna umetnica, strokovna članica žirije;

Slađana Matić Trstenjak, mag. slikarstva, strokovna članica žirije;

Lucija Smodiš, prof. lik. pedagogike, kuratorka in producentka (Pekarna Magdalenske mreže), strokovna članica žirije ;

Živa Kleindienst, kuratorka in producentka (KID KIBLA), strokovna članica žirije;

Jure Kirbiš, kustos UGM, strokovni član žirije;

Janez Klenovšek, fotograf, strokovni član žirije.

 

Prijava na natečaj je zaključena.

 

Več informacij: Kristina Prah, kristinca.prah@gmail.com ali 031 555 540.