Člani DLUM 100 let OLD* v Mariboru 1920 - 2020

* Organizirane likovne dejavnosti

Popis vseh likovnih ustvarjalcev v stoletni zgodovini je delovno gradivo, ki bi ga želeli še dopolniti s pravilnimi faktografskimi podatki. Vse poznavalce zato naprošamo, da prispevajo in dopolnijo manjkajoče biografske podatke ustvarjalcev. Veseli bomo tudi vsakršnega slikovnega gradiva o ustvarjalcih, ki jih prosimo posredujete na naš e-mail (info@dlum.si). Dopolnitve lahko pošiljate v spodnjem obrazcu.

Zahtevano
Zahtevano
Zahtevano

AČKO Drago
Rodil se je leta 1961 v Mariboru. Po zaključenem študiju likovne pedagogike v Mariboru (1985) je dokončal še študij slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani (1996). Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, kiparstvom in restavriranjem umetniških del ter razstavlja na skupinskih razstavah. Od leta 2008 je član DLUM. Bil je zaposlen kot restavrator na Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, od leta 2003 je samozaposlen v kulturi. Živi in ustvarja v Slovenski Bistrici.


BERDIČ CODELLA Mario … DOPOLNI
Je rojen v Mariboru (?). Absolviral je iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sprva je bil zaposlen v Umetnostni galeriji Maribor, nato se je samozaposlil kot kustos in likovni kritik. Je dolgoletni kustos Galerije DLUM in član častni (?) DLUM.


BERHTOLD Franc
Rodil se je leta 1945 v Strojni pri Prevaljah. Leta 1967 je diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru. Bil je likovni pedagog na osnovni šoli v Slovenj Gradcu in industrijski oblikovalec v Tovarni meril, iz zdravstvenih razlogov se je predčasno upokojil. Študijsko se je izpopolnjeval na seminarjih za grafiko v Nemčiji in na Nizozemskem. Imel je več samostojnih razstav doma ter v tujini. Leta 1998 mu je mestna občina Slovenj Gradec podelila Bernekerjevo plaketo za bogat prispevek k likovni podobi mesta in občine.


BEZJAK Saša
Rodila se je leta 1971 v Mariboru. Diplomirala je iz likovne pedagogike leta 1999 na Pedagoški fakulteti v Mariboru (prof. Darko Golija), leta 2001 pa tudi iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Metka Krašovec, Nadja Zgonik), leta 2009 je v Ljubljani končala še magistrski študij kiparstva (prof. Lujo Vodopivec). Je samozaposlena v kulturi. Je avtorica številnih likovnih delavnic. Od leta 2006 živi, dela in ustvarja v Gornji Radgoni. Od 2004 je članica DLUM, od leta 2010 tudi Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije (DLUPP).


BIJOL HEDAYATI Azita
Rodila se je leta 1966 v Teheranu, Iran. Leta 2000 je diplomirala iz slikarstva na univerzi Islamic Azad v Teheranu. Do selitve v Slovenijo je poučevala na osnovni šoli v Teheranu. Po prihodu v Slovenijo je živela na Bledu, v Bohinju, Kamniku in na Pragerskem. Od 2004 razstavlja v Sloveniji in v tujini.


BORČIĆ Bogdan
Rodil se je leta 1926 v Ljubljani. Leta 1950 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost (prof. G. A. Kosu), nato je opravil še specialko (prof. Gabrijel Stupica). Izpopolnjeval se je na študijskih potovanjih v Amsterdamu in Parizu, kjer je mesece delal v ateljeju grafika J. Friedlaenderja. Na ALU v Ljubljani je poučeval od leta 1969. Njegova grafična dela v svojih zbirkah hranijo mnogi svetovni muzeji. V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki je urejen Grafični kabinet Bogdana Borčića. Leta 1965 je prejel nagrado Prešernovega sklada, leta 2005 pa tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Od leta 1980 do smrti je živel in ustvarjal v Slovenj Gradcu. Umrl je leta 2014 v Slovenj Gradcu.


BRATOŽ Remigij
Rojen je bil leta 1904 v Pulju na Hrvaškem. Leta 1920 se z družino preseli v Maribor. Po poklicu je bil violinist, v slikarstvu samouk. Od leta 1941 je bil angažiran v orkestru Slovenskega narodne gledališča Maribor. Od leta 1945 je bil član DSLU, pododbor Maribor. S karikaturo se je predstavil na številnih razstavah doma in v tujini. Leta 1966 je prejel nagrado 3. Mednarodnem festivalu karikature v Montrealu. Umrl je leta 1977 v Mariboru.


BRIŠNIK-REMEC Ida
Rodila se je leta 1941 v Mariboru. Leta 1964 je diplomirala iz slikarstva (prof. Gabrijel Stupica) na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po vrnitvi v Maribor je sprva bila zaposlena kot likovna pedagoginja, od leta 1975 do upokojitve je delovala kot svobodna umetnica in ob temu vse skozi vodila tečaje risanja, slikanja ter drugih likovnih dejavnosti. Od leta 1966 je bila članica DSLU, pododbor Maribor in ZDSLU. Slikarka se je predstavila na številnih skupinskih razstav, velikokrat samostojno oziroma skupaj svojim soprogom slikarjem Marjanom Remcem. Živi in ustvarja v Mariboru.


BRUMEN ČOP Andrej
Rodil se je leta 1967 v Mariboru. Študiral je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je diplomiral 1993 in tam opravil tudi slikarsko speciako (prof. Metka Krašovec). Leta 1997 se je izpopolnjeval na Akademiji za likovno umetnost v Pragi. Leta 2000 je tri mesece bival v slovenskem ateljeju v New Yorku, leta 2009 pa en mesec v slovenskem ateljeju v Berlinu. Živi v Ljubljani in od leta 2009 predava na Pedagoški fakulteti UL. Od leta 1996 je član DLUM.


BOŽIČ Andrej
Rodil se je leta 1944 v Zagrebu. Je slikar samouk. Leta 1982 se je pridružil ptujski likovni sekciji, s katero razstavlja doma in v tujini, kasneje pa tudisam. Je član DLUM, ZDSLU in DLUL. Udeležuje likovnih kolonij in likovnih delavnic. Za svoje delo je prejel več priznanj, na primer Oljenko mesta Ptuj.


CHURNOSOVA Elena
Rodila se je v Sankt Peterburgu. Leta je 1995 je zaključila Višjo šolo za likovno. Od 1999 živi v Sloveniji. Leta 2007 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani (prof. Bojan Gorenc). Od 2009 je članica ZDSLU. Je tudi članica DLUM in DLUL. Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in v tujini. Živi in ustvarja v Trebnjem.


Viktor COTIČ
Rodil se je leta 1885 v Trstu. Študiral je slikarstvo na dunajski akademiji (prof. Bacher in L'Allemand). Služboval je kot učitelj risanja v Zadru, v Mariboru in Ljubljani. Napravil je nekaj scenografij za gledališke in operne predstave. Bil je med pobudniki za ustanovitev prvega mariborskega umetniškega kluba »Grohar«, ki mu je nato pet let predsedoval. Med letoma 1931 in 1933 je bil član umetniškega kluba Brazda. Razstavljal je samostojno in na skupinskih razstavah doma in v tujini. Umrl je leta 1955 v Ljubljani.


CURK Franc
Rodil se je leta 1949 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1972 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gabrijel Stupica), dve leti kasneje pa opravil tudi specialko na oddelku za konservatorstvo in preparatorstvo (prof. Mirko Šubic). Leta 1979 si je na Fakulteti za umetnost v Nišu doktoriral iz likovno-tehničnega nauka. Bil je zaposlen kot profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1974‒1991), kot konservator v Narodnem muzeju v Nišu (1991‒1999), med tem je tudi predaval na Visoki šoli za likovno in uporabno umetnost (1991‒1993) ter na Akademiji za konservacijo umetnin oboje v Beogradu (1994‒1996), od 2001 predava na Fakulteti umetnosti v Nišu. Predstavlja se na samostojnih in skupinskih razstavah. Je aktiven član slovenskega, srbskega in evropskega konservatorskega društva ter zveze društev likovnih umetnikov Slovenije in Srbije. V DLUM se je včlanil konec sedemdesetih.


ČOBAL Bogdan
Rodil se je leta 1942 v izgnanstvu v Zrenjaninu, v Srbiji. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1967 (prof. Maksim Sedej). Zaposlen je bil kot pedagog na Srednji šoli za trgovsko dejavnost v Mariboru, nato bil vodja aranžerstva in reklame v mariborskem trgovskem podjetju Kvik, pred upokojitvijo je bil profesor na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Od leta 1975 je član DLUM. Veliko je razstavljal in se pogosto udeleževal likovnih kolonij. Leta 2002 je prejel Glazerjevo listino; leta 2019 je prejel tudi Glazerjevo nagrado za življenjsko delo.


ČOBAL Ivan
Rodil se je leta 1926 v Planini pri Rakeku. Med letoma 1951 in 1952 je študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlil se je v Splošni bolnišnici v Mariboru. Od leta 1959 je bil član DSLU, pododbor Maribor. Od leta 1971 je vodil lastno razstavišče Mala galerija Ivana Čobala, kjer je gostil mnoge ustvarjalce iz Maribora in okolice.


ČOBAL Larisa
Rodila se je leta 1959 v Ljubljani. Leta 1984 je diplomirala na Pedagoški akademiji v Mariboru, na oddelku za likovno vzgojo (prof. Lajči Pandur, Bojan Golija, Viktor Gojkovič). Organizirala je več samostojnih razstav doma in v tujini. Udeležila se je tudi večih likovnih kolonij.


ČUFER Andrejka – ČLANICA ??
Rodila se je leta 1961 na Jesenicah. Leta 1985 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, na oddelku za kiparstvo. Ima status samostojne ustvarjalke. Leta 2002 je prejela nagrado DLUM.


ČUK Irena
Rodila se je leta 1964. Sprva se je vpisala na študij likovne pedagogike na Pedagoški akademiji v Mariboru, po dveh letih študija se je vpisala na Akademijo likovnih umetnosti v Ljubljano, smer kiparstvo, kjer je diplomirala leta 1989 (prof. Lujo Vodopivec). Leta 1993 je končala še specialistični študij restavratorstva in konservatorstva (prof. Franc Kokalj). Kot članica umetniške Skupine Mi je razstavljala doma in v tujini. Za svojo restavratorsko delo je leta 1999 prejela Steletovo nagrado. Živi na Ptuju in zaposlena je na ZVKDS OE Maribor.


DANČ Ladislav
Rodil se je leta 1932 v Prosenjakovcih. Po diplomi na državnem učiteljišču v Mariboru, se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in jo je zaključil leta 1959 (prof. Maksim Sedej). Takrat je bil sprejet v DSLU, pododbor Maribor. Zaposlil se je na RTV Slovenija in ilustriral knjige Pomurske založbe ter založbe Borec, kasneje ustvarjal kot svobodni umetnik. Leta 1967 se je vrnil v Prekmurje in postal član skupine DHLM (Ladislav Danč, Štefan Hauko, Lojze Logar, Franc Mesarič). V Beltincih in v Murski Soboti jepoučeval likovni pouk. Umrl je leta 1979 v Murski Soboti.


DOLENC Janko
Rodil se je leta 1921 v Mozirju. Obiskoval je Srednjo tehnično šolo za oblikovanje v Ljubljani, na kiparski oddelek. Po drugi svetovni vojni, je opravljal različne poklice, šele sredi šestdesetih let se je povsem posvetil kiparskemu ustvarjanju. Bil je član DSLU, pododbor Maribor. Umrl je leta 1988 na Prevaljah.


DREV Marjan
Rodil se je leta 1955 v Celju. Leta 1980 je končal študij kiparstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in dve leti kasneje tudi specialko (prof. Dušan Tršar). Leta 2006 je zaključil magisterij iz likovne teorije v Ljubljani. Živi in dela v Šentilju pri Mariboru.


DREO Majda – PREDESEDNICA DLUM ??
Rodila se je leta 1963 v Mariboru. Leta 1985 je absolvirala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Je članica DLUM in ZDSLU. Živi in ustvarja v Mariboru.


DUH Matjaž
Rodil se je leta 1957 v Mariboru. Po študiju likovne vzgoje in likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru je magistriral na Pedagoški fakulteti Sveučilišta na Reki ter doktoriral na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlen je na Pedagoški fakulteti v Mariboru kot redni profesor za specialno didaktiko na področju likovne umetnosti. Je član ZDSLU in DLUM. Za svoja likovna dela je dobil več nagrad in priznanj. Sodeloval je na več likovnih srečanjih doma in v tujini. Za seboj ima več kot sto skupinskih in samostojnih razstav doma in v tujini.


ERIČ Milan
Rodil se je leta 1956 v Slovenj Gradcu. Leta je 1979 diplomiral je iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in tri leta kasneje zaključil tudi slikarsko specialko (prof. Janez Bernik). Od leta 2001 je redni profesor oblikovanja na ljubljanski akademiji. Je član DLUM in DLUL. Leta 1999 je prejel nagrado Prešernovega sklada in leta 2019 Jakopičevo nagrado.


FALK Lučka
Rodila se je leta 1945 v Mariboru. Diplomirala je na Oddleku za likovno pedagogiko Pedagoške akademije v Mariboru. Zaposlena je bila kot restavratorka na ZVKDS OE Maribor. Je članica DLUM, ZDLSU in RULIK. Svoje delo razstavlja na skupinskih in samostojnih razstavah. Sodelovala je na številnih likovnih kolonijah in ex temporih, prav tako je prejela že več nagrad za svoje delo. Nagrado DLUM je prejela dvakrat (2006, 2011).


FAK Jana
Rodila se je leta 1979 v Mariboru. Leta 2006 je diplomirala je na Visoki strokovni šoli slikarstva v Ljubljani Od leta 2009 živi v Neu-Ulmu, v Nemčiji.


FERJANIČ Erna
Rodila se je leta 1955 v Celju. Diplomirala je iz likovne umetnosti na Pedagoški fakulteti. V Rogaški Slatini je delala kot kulturna ustvarjalka in profesorica likovne vzgoje. Razstavlja samostojno in na skupinskih razstavah. Je članica večih umetniških društev, med drugim tudi ZDLUS in DLUM.


FOLTIN Jože – PREDSEDNIK DLUM ??
Rodil se je leta 1944 v Wilflingenu, v Nemčiji. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Mariboru, nato pa še na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (prof. Zdenko Huzjan). Poučeval je na večih osnovih in srednjih šolah, pred upokojitvijo je bil ravnatelj na Osnovni šoli Markovci pri Ptuju. Razstavljal je doma in v tujini. Za dosežke na likovnem področju je prejel več nagrad in priznanj, kot na primer oljenko Mestne občine Ptuj, nagrado DLUM, plaketo Zveze kulturnih društev Ptuj, priznanje sveta JSKD izpostava Ptuj ter leta 2014 veliko oljenko Mestne občine Ptuj.


GAJSER Irena DOPOLNI PROSIM
Diplomirala in magistrirala je na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani (prof. Darko Slavec, Matic Kos). Sodeluje na številnih slikarskih kolonijah in ex temporih. Razstavljala je na skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini. Je članica DLUM in ZDLSU. Med 201?-2018 je bila predsednica DLUM in nagrajenka DLUM (2014).


GOISNIKER Ivo
Rodil se je leta 1935 v Gornji Radgoni. Po poklicu je bil elektromehanik. S kiparjenjem se je začel ukvarjati v šestdesetih letih. Med 1974 in 1976 se je strokovno izpopolnjeval pri na Pedagoški fakulteti v Mariboru (prof. Viktor Gojkovič). Udeležil se je številnih kiparskih kolonij doma in v tujini. Razstavljal je samostojno in skupinsko. Leta 1994 je prejel nagrado DLUM. Umrl je leta 2011 v Mariboru.


GOJKOVIČ Viktor
Rojen leta 1945 na Ptuju. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je leta 1971 diplomiral iz kiparstva (prof. Drago Tršar) in nadaljeval na specialki za restavratorstvo in konservatorstvo (1973, prof. Mirko Šubic). Zaposlil se je na ZVKDS in bil tudi profesor za plastično oblikovanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je eden od ustanovnih članov likovne skupine Grupa Junij (1970), s katero je sodeloval na številnih odmevnih razstavah doma in v tujini. Je član DLUM in ZDSLU. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade.


GOLIJA Bojan
Rodil se je leta 1932 v Mariboru. Leta 1954 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, nato v dveh letih opravil grafično specialko (prof. Božidar Jakac). Leta 1957 je študijsko potoval na Japonsko. Po vrnitvi se pridruži DSLU, pododbor Maribor. Leta 1960 se zaposlil kot učitelj risanja na Osnovni šoli v Kamnici pri Mariboru, nato na Mariborskem učiteljišču in na Pedagoški gimnaziji. Bil je med prvimi profesorji na Pedagoški akademiji, kasneje Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Umrl je leta 2014 v Lenartu.


GOLIJA Darko
Rodil se je leta 1965 v Mariboru. Diplomiral je iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1989 (prof. Slavko Tihec, Lujo Vodopivec) in nato opravil še specialko (1993). Leta 2001 je bil na študijskem izpopolnjevanju v Cité Internationale des Arts v Parizu. Zaposlen je kot redni profesor kiparstva na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Med letoma 1991 in 1995 je bil član Skupine Mi, od leta 1990 je član DLUM in DLUL, od leta 2010 pa tudi International Sculpture Centre (New Jersey, ZDA). Razstavlja, sodeluje na kiparskih simpozijih in kolonijah ter se uspešno udeležuje kiparskih natečajev.


GOLOB Franjo
Rodil se je leta 1913 v Prevaljah. Likovno se je začel izobraževati v kiparskem oddelku Tehniške srednje šole v Ljubljani (prof. France Kralj), leta 1937 je diplomiral iz slikarstva na šoli za umetno obrt in na akademiji za likovno umetnost v Zagrebu (prof. Mujadžić, Kljaković, Krizman), kasneje je Dunaju končal še tečaj restavriranja. Bil je član umetniških skupin Brazda in Gruda. Septembra 1941 je bil v Domžalah ustreljen kot talec.


GRAJFONER Samuel
Rodil se je leta 1962 v Mariboru. Diplomiral je leta 1990 na kiparskem oddelku ljubljanske Akademije likovnih umetnosti (prof. Lujo Vodopivec), nato opravil še grafično specialko (prof. Branko Suhy). Večkrat se je izpopolnjeval v tujini, na Akademiji Minerva v Groningenu, v Block Printmaking Studios v Londomu, na Cité Internationale des Arts v Parizu in Printmakers Workshop v Edinburghu. Je profesor za grafično in risarsko oblikovanje na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Med letoma 1987 in 1994 je bil član Skupine Mi, od leta 1990 je član ZDSLU in DLUM.


GRANDOVEC Nataša
Rodila se je leta 1973 v Mariboru. Izobraževala se je na Metropolitan University v Londonu in Nova Scotia College of Art and Design v Hallifaxu na Novi Škotski v Kanadi, kjer je pridobila naziv. Razstavlja od leta 1998 po vsem svetu. Leta 2008 je prejela prvo nagrado na natečaj Evropa Donna. Je članica DLUM in DOS (Društvo za oblikovanje Slovenije). Danes se veliko ukvarja z oblikovanjem nakita. Živi in ustvarja v Mariboru.


GRAUF Stojan
Rodil se je leta 1958 v Mariboru. Leta 1983 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo (prof. Gustav Gnamuš). Od leta 1987 ima status samostojnega umetnika. Dela tudi kot restavrator zidnih poslikav. Je član ZDSLU in DLUM. Razstavlja doma in v tujini. Prejel tudi številne nagrade in priznanja. Živi in ustvarja v Mariboru.


GROŠELJ Andrej
Rodil se je leta 1947 v Lešah nad Prevaljami. Diplomiral je iz kiparstva (prof. Slavko Tihec) leta 1970. Bil je član DLUM. V Prevaljah je na osnovni šoli poučeval likovni pouk, vse do upokojitve leta 2008. Pripravil sedemnajst samostojnih razstav, sodeloval na več skupinskih razstavah in simpozijih doma in v tujini. Prejel je veliko Prežihovo plaketo za ustvarjalno in pedagoško delo. Umrl je leta 2011 v Dobji vasi.


GVAJC Anton
Rodil se je leta 1865 v Ljubljani. Leta 1886 je študiral na Dunaju najprej študiral stavbno tehniko nato slikarstvo (prof. Labeman, Schmidt, Eisenmenger, Griepenker, Trenkwald). Zaposlen je bil kot učitelj risanja v Gorici (1895), Trstu (1919), Mariboru (1920). Od leta 1920 je bil član Umetniškega kluba Grohar, kjer je bil sprva podpredsednik in nato predsednik. Med letoma 1931 in 1933 je bil član umetniškega kluba Brazda. Razstavljal je v Ljubljani, Gorici, Mariboru, Hodoninu, Zagrebu in Beogradu ter Sofiji. Umrl je leta 1935 v Brežicah.


HERGOLD Peter
Rodil se je leta 1966 v Slovenj Gradcu. Diplomiral je leta 1996 na oddelku za slikarstvo (prof. Gustav Gnamuš). Likovno vzgojo poučuje na Šolskem centru v Slovenj Gradcu. Je član DLUM.Samostojno razstavlja in se udeležuje skupinski razstav. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi priznanji Občine Radlje ob Dravi (1998) in Občine Slovenj Gradec (1999).


HOJNIK Cvetka
Rodila se je v Murski Soboti. Diplomirala je na Naravoslovno tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, oddelek za tekstilstvo, študijski program oblikovanja tekstilij in oblačil (prof. Darko Slavec). Magistrski študij je zaključila na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, leta 2016. Študij nadaljuje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (prof. Gorenec, prof. Vogelnik). Je članica DLUM, ZDSLU, Avstrijskega društva likovnih umetnikov ter Društva mednarodnih svobodnih umetnikov. Za svoje ustvarjanje je prejela več nagrad, med drugim tudi nagrade DLUM v letih 2006 in 2014. Živi in ustvarja v Lendavi.


Jože HORVAT – JAKI – ČLAN DLUM ??
Rojen je bil leta 1930 v Murski Soboti. Velja za najuspešnejšega predstavnika slovenskih samorastnikov. Slikati je začel že v gimnaziji, prvič pa je svoja dela razstavil leta 1955 v Varaždinu. V začetku šestdesetih let se je izobraževal pri nemškem grafiku Hapu Griesshaberju. Študijsko je potoval po Evropi in ZDA. Uveljavil se je tudi kot oblikovalec tekstila, tapet, ročno izdelanega papirja, keramičnih ploščic, stekla, kovin in zlata. Za svoje likovno delo je prejel številna priznanja in nagrade. Njegova dela se nahajajo v zasebnih in javnih zbirkah doma in po svetu. Umrl je leta 2009.


HOUŠKA PAVLIN Milenka
Rodila se je leta 1944 v Ljubljani. Leta 1965 je diplomirala na likovnem oddelku Pedagoške fakultete v Mariboru (prof. Maks Kovačič, Lajči Pandur). Študij biologije je nadaljevala na Biotehnični fakulteti v Ljubljani. Razstavljala je na številnih razstavah doma in v tujini. Je članica DLUM in ZDSLU ter Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva. Sodelovala je na mednarodnih Bienalih akvarelov v Fabrianu v ltaliji ter v Tirani, v Albaniji. Živi in ustvarja v Mariboru.


HRIBAR Borut – NI POPOLNO
Rodil se je leta 1907 v Ljubljani. Bil je kipar samouk. Leta 1939 razstavljal z Brazdo in med letoma 1945-55 z DSLU, pododbor Maribor. Umrl je ??


ILJAZI Senad
Rodil se je leta 1981 v Dobridolu v Makedoniji. Leta 2007 je diplomiral na Likovni akademiji v Tetovu (prof. Nehat Bequiri). Je član DLUM in ZDSLU. Živi in ustvarja v Mariboru.


IPAVEC (tudi IPAVIC) Jože
Rodil se je leta 1910 v Šentjurju. Pred drugo svetovno vojno je bil scenograf v mariborskem gledališču. Leta 1950 je bil sprejet v članstvo DSLU, pododbor Maribor. Leta 1952 se je preselil v Zagreb, kjer se je zaposlil v Hrvaškem narodnem gledališču kot glavni slikar. Postal je član združenja hrvaških likovnih umetnikov. S hrvaškimi umetniki se je redno udeleževal skupinskih razstav. Samostojno je razstavljal po letu 1972, med drugim tudi v ZDA. Po upokojitvi leta 1976 je ostal še nekaj časa v Zagrebu, vse pogosteje pa se je vračal v rodni Šentjur in se končno tukaj stalno naselil. Umrl je leta 1998 v Šentjurju.


JAKOB Karel
Rojen 1908 v Lipovcih. Leta 1932 se je vpisal na umetniško akademijo v Zagreb (prof. L. Babić, M. Tartaglia). Pred vojno je poučeval likovni pouk na gimnaziji v Murski Soboti, leta 1946 se je preselil v Ljubljano, kjer je poleg pedagoškega dela in ateljejskega slikanja skupaj s slikarjem Rajkom Slapernikom vodil risarsko šolo Ivan Rob. V krog slovenske likovne umetnosti je vstopil leta 1938 z udeležbo na reprezentativni razstavi likovnih umetnikov v Mariboru. Sicer je največkrat razstavljal s Francem Kuharjem, Lajčijem Pandurjem in Ludvikom Vrečičem, ki so tvorili pomursko likovno četverico najstarejših akademsko izobraženih ustvarjalcev. Umrl je leta 1981 v Ljubljani.


JELENC Marjan
Rodil se je leta 1949 v Mariboru. Leta 1974 je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, na oddelku za slikarstvo (prof. M. Stančić) in nato opravil še grafično specialko (prof. A. Kinert) in leta 1976 pridobil naziv magister grafičnega oblikovanja. V času študija je poučeval na Pedagoški gimnaziji v Zagrebu, kasneje se je zaposlil kot likovni pedagog na III. gimnaziji v Mariboru. Od leta 1974 je član DLUM, ZDSLU, Društva oblikovalcev Slovenije in mednarodnega društva likovnih ustvarjalcev INSEA. Predstavlja se na samostojnih in preglednih skupinskih razstavah doma in v tujini.


JERAJ Zmago(slav)
Rodil se je leta 1947 v Ljubljani. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in Beogradu, diplomiral je leta 1960 (prof. Zora Petrović). Leta 1967 je opravil slikarsko specialko na ALU v Ljubljani (prof. Gabrijel Stupica). Izpopolnjeval se je na Homesey Collegeu v Londonu (1969) in v Sovjetski zvezi (1971). Poučeval je na osnovni šoli v Črnomlju in Mariboru, od leta 1996 je bil profesor ALU v Ljubljani. Bil je član DLUL, DLUM, Saveza likovnih umetnika Jugoslavije in Fotokluba Maribor. Je prejemnih številnih priznanj in nagrad. Leta 2009 pa Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je leta 2015 na Ptuju.


JERIČ Rado
Rodil se je leta 1948 v Mariboru. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno (prof. Kiar Meško). Od leta 1983 je član ZDLUS. Udeležil se je mnogih slikarskih kolonij doma in v tujini. Prejel več priznanj in nagrad. Živi in ustvarja v Pesnici pri Mariboru.


JERKOVIČ Zdravko
Rodil se je leta 1962. Sprva je študiral na oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru, nato leta 1992 diplomiral iz kiparstva na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani (prof. Lujo Vodopivec). Zaposlen je bil kot učitelj likovne umetnostni na gimnazijah v Mariboru in v Rušah, od leta 2007 je samostojni grafični oblikovalec. Med letoma 1987 in 1994 je bil član Skupine Mi, od leta 1992 je član ZDSLU in DLUM. Udeležuje se umetniških simpozijev in kolonij ter razstav doma in v tujini.


JIRAK Karel
Rodil se je leta 1897 v Oplotnici na Pohorju. Leta 1927 je diplomiral iz slikarstva na zagrebško Akademijo za umetnost in obrt. Med obema vojnama je poučeval na državni realni gimnaziji v Ptuju in nato v Mariboru. Leta 1931 sodeluje pri ustanovitvi umetniškega kluba Brazda; 1933 pa kluba Petorica. Leta 1938 odpre zasebno slikarsko šolo v Mariboru. Leta 1943 se je preselil v Bruck na Muri in se zaposlil na tamkajšnji realki. Bil je član zgornještajerskega likovnega društva. Umrl je leta 1982 v Brucku na Muri.


KANTARDŽIĆ Narcis
Rodil se je leta 1958 v Derventi, v Bosni in Hercegovini. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu leta 1982 (prof. Milorad Čoruvić). Bil je član skupine Zvon, ki je delovala do leta 1992. Od leta 1994 živi v Celju. Razstavljal je na mnogih razstavah v Sloveniji ter v tujini. Je član DLUM in Društva umetnikov Bosne in Hercegovine. Udeležil se je mnogih slikarskih in kiparskih kolonij. Prejel je številne nagrade za slikarsko ustvarjanje. Je pomemben član celjske umetniške scene.


KAVČIČ Maks
Rodil se je leta 1909 v Zgornjem Porčiču v Slovenskih goricah. Leta 1937 je diplomiral iz slikarstva na zagrebško likovno akademijo (prof. Marino Tartaglia). Po vrnitvi v Maribor se je vključil v umetniško društvo Brazda. Ob pedagoškem delu, najprej je poučeval na Učiteljišču, zatem pa na Likovnem oddelku Pedagoške akademije, se je poklicno ukvarjal tudi s scenografijo in restavratorstvom. Leta 1949 je opravil še specialko za konservtorstvo in restavratorstvo v Pragi. Leta 1970 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Umrl je v Mariboru leta 1973.


KAVČIČ Metka
Rodila se je leta 1960 v Mariboru. Po študiju likovne vzgoje na Pedagoški fakulteti v Mariboru je leta 1987 diplomirala iz kiparstva na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in opravila specialko za konservatorstvo in restavratorstvo leta 1990 (prof. Franc Kokalj). Leta 1998 se je strokovno izpopolnjevala na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Parizu. Med letoma 1989 in 2000 je bila zaposlena v Pokrajinskem muzeju Ptuj, potem živi in dela kot samostojna ustvarjalka. Je večkratna prejemnica nagrade DLUM (1997, 2003, 2013, 2018) in ZDSLU (2010).


Ketiš Milan
Rodil se je leta 1992 v Mariboru. Leta 2018 je magistriral iz slikarstva na ALUO v Ljubljani.
Deluje v različnih medijih, skozi katere raziskuje človekov odnos do sebe, do narave in duhovnosti. Imel je več samostojnih in skupinskih razstav pri nas in v tujini. Udeležil se je pol leta trajajoče izmenjave na akademiji v Helsinkih. Živi in deluje v Mariboru.
Milan Ketiš živi in deluje v Mariboru. Na ALUO je magistriral iz smeri slikarstva v letu 2017. Razstavljal je že na več skupinskih in samostojnih razstavah v Sloveniji in tudi v tujini.


KIRÁLY Franc
Rodil se je leta 1936 v Dolnjem Lakošu. Po končani Šoli za oblikovanje v Ljubljani se je vpisal še na Akademijo za likovno umetnost, v razred kiparja Frančiška Smerduja. Diplomirale je na zagrebški Akademiji za likovno umetnost leta 1964 (prof. Frane Kršinić). Poučeval je likovno umetnost, od leta 1973 je bil direktor Galerije-Muzeja Lendava. Leta 2005 je dobil nagrado Munkácsy.


KIRBIŠ Dušan
Rodil se je leta 1953 na Jesenicah. Diplomiral je leta 1978 iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, do leta 1982 je opravil še slikarsko in grafično specialko. Izpopolnjeval se je na Hochschule der Künste v Berlinu, kjer je študiral pri Georgu Baselitzu in Karlu Horstu Hödickeju. Leta 1990 je bival in delal v New Yorku. Od 1990 poučuje na oddelku za tekstilno tehnologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Svoja dela razstavlja doma in v tujini. Prejel je že več priznanj, nagrad in štipendij. Je član DLUM, DLUL, ZDSLU in berlinskega BBK. Od leta 1982 je ustanovni član ljubljanske Trajne delovne skupnosti (TDS) Equrna, ki se je sčasoma preoblikovala v Galerijo Equrna.


KLEMENČIČ DORE – MAJ
Rodil se je leta 1911 v Galiciji pri Celju. Leta 1934 je diplomiral iz slikarstva umetniški akademiji v Zagrebu (prof. Ljubo Babić, Tomislav Krizman). Vrnil se v Celje in se pridružil mariborski Brazdi. Leta 1939 se je zaposlil kot učitelj likovnega pouka v Banja Luki. Po vojni, ki jo je med drugim preživel v nemškem ujetništvu in nato med partizani, se je ustalil v Ljubljani ter do smrti 1988 živel kot svobodni umetnik.


KLUN Dušan - ČLAN DLUM ??
Rodil se je leta 1948 v Ljubljani. Leta 1973 je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani (prof. Gabrijel Stupica). Sprva je ilustriral za otroke in mladino, kasneje pa se je začel ukvarjati z grafičnim oblikovanjem. Med 1988 in 2001 je bil umetniški direktor v agencijah Virgo, Studio Marketing in Hosting.
KNEZ Janez - član DLUM ??
Rodil se je leta 1931 na Dobovcu nad Trbovljami. Po koncu vojne je dokončal osnovno šolo in se vpisal na ljubljansko šolo za umetno obrt. Leta 1958 se je diplomiral na Akademijo upodabljajočih umetnosti v Ljubljani (prof. Maksim Sedej). Študijsko potoval v Egipt in Pariz. Do sredine osemdesetih let je deloval kot likovni pedagog v osnovnih šolah v Trbovljah, pozneje pa kot svobodni umetnik. Sodeloval je na več kot sto skupinskih in samostojnih razstavah v Sloveniji in po svetu ter prejle številne nagrade in priznanja. Umrl je leta 2011.


KOCMUT Maja
Rodila se je leta 1956 v Mariboru. Diplomirala je leta 1981 na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani (prof. Kiar Meško). Je članica DLUM. Svoja dela razstavlja doma in v tujini. Živi in dela v Mariboru.


KOČICA Dana
Rodila se je leta 1934 v Mariboru. Diplomirala je leta 1958 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študij je nadaljevala na Reki, kjer je diplomirala iz umetnostne zgodovine in kiparstva. Sprva se je bolj posvečala pedagoškemu delu, leta 1986 pa je pridobila status samostojne ustvarjalke na področju kulture. Sodelovala je s steklarno v Rogaški Slatini, na ustvarjalnem in pedagoškem področju. Njena dela so razstavljena v muzejih doma in v tujini. Leta 2001 je prejela nagrado DLUM. Umrla je 2004 v Rogaški Slatini.


KOLAKOVIČ Redžo DOPOLNI
Rodil se je leta 1938 v Ćukovi, v bljižini Bihaća v Bosni in Hercegovini. Gimnazijo je končal v Bihaću, nakar se je vpisal na študij slikarstva na ALU v Ljubljano. Diplomiral je leta 1966 pri prof. Gabrijelu Stupici, leta 1968 še konča specialko za slikarstvo. Je prvi akademski slikar bošnjaškega rodu. Po študiju se je zaposlil v tovarni Zlatorog v Mariboru, kot grafični oblikovalec. Udeležil se je številnih likovnih simpozijev in kolonij. Dobil je mnogo nagrad in priznanj. Umrl je leta 201? v Mariboru


KOLBIČ Gabrijel
Rodil se je leta 1913 v Zgornji Velki v Slovenskih Goricah. Od leta 1931 obiskoval Umetnoobrtno šolo v Pragi (prof. Josef Mařatka, Karel Dvořak), od leta 1937 likovno akademijo (prof. Otakar Španiel). Med študijem se je vračal domov, leta 1935 je postal član mariborskega kluba Brazda. Diplomiral je iz kiparstva leta 1941 na likovni akademiji v Zagrebu (prof. Franjo Kršinić). Leta 1947 se je zaposlil kot profesorja risanja in umetnostne zgodovine na Prvi gimnaziji v Mariboru, nato tudi na II. gimnaziji in OŠ Ivana Cankarja. Redno je razstavljal na društvenih razstavah doma in na območju nekdanje Jugoslavije ter na tujem. Leta 1990 je prejel Glazerjeva nagrada za življenjsko delo. Umrl je 1995 v Mariboru.


KOKANOVIČ Zdravko
Rodil se je leta 1959 v Gornjem Crnjelovem občina Bijeljina, v Bosni in Hercegovini. Srednjo izobrazbo je pridobil na Šoli usmerjenega izobraževanja kovinske stroke, smer kovinostrugar v Bijeljini, nato se je vpisal na mariborsko Pedagoško akademijo, smer likovna vzgoja, kjer je leta 1982 diplomiral. Razstavlja skupinsko in samostojno. Leta 2000 je prejel nagrado DLUM.


KORES Slavko
Rodil se je leta 1924 v Mariboru. Diplomiral je iz slikarstva leta 1949 (prof. Marij Pregelj). Zaposlen je bil na Pedagoški akademiji v Mariboru in se pridružil takratnemu DSLU Maribor, kasneje je bil njegov predsednik. Umrl je leta 1996 v Mariboru.


KOS Ivan
Rodil se je leta 1985 v Gornji Radgoni. Leta 1918 se je vpisal na dunajsko Akademijo upodabljajočih umetnosti. Zaradi razpada Avstro-Ogrske in pridružitve Maistrovim borcem je Dunaj zapustil in leta 1919 študij nadaljeval na likovni akademiji v Pragi, kjer je tudi diplomiral. Leta 1924 se je v Maribor. Od leta 1945 je živel v Mariboru in se zaposlil kot likovni pedagog, najprej na klasični gimnaziji, nato pa na Osnovni šoli Bojana Ilicha, kjer je ostal do upokojitve leta 1962. Redno se je predstavljal na razstavah doma in v tujini. Že kot študent se je udeleževal razstav mariborskega umetniškega kluba Grohar, nato pa bil član kluba Brazda, skupine Petorica in Kluba mladih ter DLUM. Umrl je leta 1981 v Mariboru.


KOS Matic
Rodil se je leta 1980 v Trbovljah. Leta 2007 je diplomiral na Visoki šoli za risanje in slikanje v Ljubljani - Arthouse College of Visual Arts Ljubljana, kjer je leta 2015 končal tudi magistrski študij. Sodeloval je v več kot petindvajset skupinskih in več kot enajst razstavah doma in v tujini. Udeležil se je tudi več mednarodnih umetniških kolonij. Ima status samozaposlenega v kulturi. Živi in ustvarja v Trbovljah.


KOŠIR France
Rodil se je leta 1906 v Škofji Loki. Izobraževal se je na realni gimnaziji in na Deželni tehnični srednji šoli v Ljubljani. Nadaljeval na likovni akademiji v Zagrebu, kjer so ga učili Tomislav Krizman, Ljubo Babić in Vladimir Becić. Zaposlen je bil na gimnazijah v Ljubljani, Slavonskem Brodu, na Ptuju in nazadnje v Kranju. Pred vojno je sodeloval na skupinskih likovnih razstavah v ljubljanskem Jakopičevem paviljonu, v tridesetih letih pa z likovnima skupinam Brazda in Lada. Umrl je leta 1939 v Kranju.


KOTNIK Rudolf
Rodil se je leta 1931 v Admontu na avstrijskem Štajerskem. Diplomiral je iz slikarstva leta 1955 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gojmir A. Kos, Maksim Sedej). Zaposlil se je kot likovni pedagog, najprej na osnovni šoli v Hočah in nato na II. gimnaziji v Mariboru. Bil je član in soustanovitelj skupine slovenskih likovnih umetnikov BE 54. Prejel je številne nagrade, med njimi leta 1980 nagrado Prešernovega sklada, leta 1991 Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in leta 1995 Jakopičevo nagrado. Umrl je leta 1996 v Slivnici pri Mariboru.


KOZJEK VARL Katja
Rodila se je 1975 v Mariboru. Leta 2002 je zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Mariboru (prof. Ludvik Pandur), leta 2016 je magistrirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (prof. Metoda Kemperl). Od leta 2006 je članica DLUM. Razstavljala je na samostojnih in skupinskih razstavah. Zaposlena je kot profesorica likovnega pouka na OŠ Malečnik.


KOVAČ Zmago
Rodil se je leta 1964 v Mariboru. Leta 2003 je diplomiral iz slikarstva na Pedagoški fakulteti v Mariboru (prof. Ludvik Pandur). Je član DLUM in ZDSLU. Poučeval je na Waldorfski šoli v Mariboru, vodil je številne ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle ter osebe s posebnimi potrebami. Od leta 2016 deluje kot samostojni ustvarjalec. Živi in ustvarja v Kamnici.
Otroštvo in mladost preživljal v Kamnici in okolici. Študiral na Pedagoški fakulteti v Mariboru likovna smer in diplomiral iz slikarstva pri prof. Ludvik Pandurju z naslovom Kromatika barve in njena vloga v sodobnem slikarstvu. Doslej je imel 11 samostojnih avtorskih razstav in sodeloval na mnogih skupinskih razstavah doma in v tujini.
Ustvarja tudi na področju kiparstva. V svoje delo vključuje tudi poučevanje, vodenje ustvarjalnih delavnic in oblikovanje igrač. Član DLUM in ZDSLU.


KOZAR HUTHEESING Jasna
Diplomirala je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gabrijel Stupica in J. Brumen) in leta 1977 opravila tudi slikarsko specialko (prof. Jože Ciuha) Podiplomski študij je leta 1979 nadaljevala na Institutu za design v Ahmedabadu v Indiji. Študijsko se je izpopolnjevala na Cite Internationale des Arts v Parizu. Je samostojna umetnica. Je članica DLUM. Živi in ustvarja v Mariboru.


KRAJNC Franc
Rodil se je leta 1886 v Sv. Juriju ob Ščavnici v Slovenskih goricah. Obiskoval je Umetniško šolo v Ljubljani, kjer sta ga učila prof. Ivan Šubic in Ferdo Vesel. Od leta 1920 je živel v Mariboru, takrat se je včlanil v Umetniški klub Grohar. Sodeloval je na prvi umetniški razstavi v Mariboru (1920) in na več društvenih v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Umrl je leta 1969 v Ljubljani.


KRALJ Ervin
Rodil se je leta 1939 v Slovenj Gradcu. Leta 1959 je diplomiral na Šoli za umetno obrt v Ljubljani, leta 1966 diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru, na Katedri za likovni pouk. Služboval je kot likovni pedagog v Mariboru in Rušah, ter kot ravnatelj na osnovni šoli Toneta Čufarja v Mariboru. Bil je član mnogih umetniških in kulturnih organizacij v Sloveniji, na primer RULIKa, Ex librisa, DLUM in ZDLUS. Razstavlja doma in v tujini, samostojno in skupinsko. Umrje je leta 2017 v Mariboru.


KRAMBERGER Albin
Rodil se je leta 1937 v Mariboru. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in nato opravil še grafično specialko (prof. Apolonij Zvest). Zaposlen je bil kot likovni pedagog na Pedagoški akademiji in nato kot profesor didaktike likovne vzgoje na Pedagoški fakulteti v Univerze v Mariboru. V DLUM se je vključil v sedemdesetih letih, od takrat je bil med drugim član izvršnega odbora in predsednik društva.


KRAMBERGER Jože
Rodil se je leta 1945 v Stražah pri Lenartu. Po izobrazbi je zidar. Slikati je začel pod mentorstvom Karla Pečka. Udeležil se je mnogih skupinskih razstav in nanizal več samostojnih. Leta 1987 je bil sprejet v DLUM. Živi in ustvarja v Mozirju.


KRAŠNA Anka
Rodila se je leta 1950 v Mariboru. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1976 (prof. Gabrijel Stupica, France Kokalj), po treh letih je zaključila tudi slikarsko specialko (prof. Jože Ciuha, Marjan Tršar). Študijsko potovanje po Aziji, Ameriki in različnih deželah Evrope je zaokrožila z bivanjem v Cite Internationale des Arts v Parizu. Je redna profesorica za slikarsko oblikovanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Od konca sedemdesetih let je članica DLUM. Redno se udeležuje razstav doma in v tujini, njena dela hranijo v več umetniških zbirkah ter je prejemnica številnih nagrad in priznanj.


KRIVEC Peter
Rodil se je leta 1938 v Celju. Leta 1965 je diplomiral na oddelku za slikarstvo Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gabrijel Stupica). Leta 1974 je bil na Pedagoški akademiji Maribor izvoljen za predavatelja višje šole na dislociranem oddelku v Celju. Leta 1979 je na ljubljanski akademiji opravil še grafično specialko (prof. Marjan Pogačnik, Apoloni Zvest, Bogdan Borčič). Do upokojitve leta 2003 je predaval na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Razstavljal je na številnih samostojnih, skupinskih ter mednarodnih razstavah, sodeloval na mednarodnih grafičnih bienalih in kolonijah. Je avtor številnih znanstvenih in poljudnih člankov ter ilustrator knjig, dobitnik nagrad in priznanj. Leta 1997 je izdelal celostno grafično podobo Občine Kozje.


KRIŽANEC Bojana
Rodila se je leta 1973 v Celju. Zaključila je študij kiparstva in keramike na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani, sedaj Visoka šola za umetnost Nova Gorica. Deluje kot samostojna kulturna ustvarjalka. Je članica DLUM. Imela je več samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini. Sodelovala je pri različnih likovnih projektih in likovnih kolonijah. Za svoja dela je prejela več nagrad.


KUHAR Franc (tudi KÜHAR Feri) - članstvo / sodelovanje v mb. umet. krogu ??
Rodil se je leta 1916 v Rankovcih. Po trgovski šoli v Mariboru se je leta 1937 vpisal na kiparski in rezbarski oddelek Državne tehniške srednje šole v Ljubljani, njegov učitelj je bil France Kralj. Leta 1940 se je vrnil v Prekmurje. V Murski Soboti si je skupaj s Karlom Jakobom uredil atelje. Med vojno je študiral kiparstvo v Budimpešti. Leta 1944 je sledila internacija v taborišče Flossenburg, kjer je umrl. Na razstavi je prvič sodeloval leta 1939 v Murski Soboti z enajstimi deli, skupaj s Karlom Jakobom in Albinom Sagadinom. Imel je eno samostojna razstavo, prirejeno med vojno leta 1942 v Budimpešti. Leta 1960 so bila njegova dela vključena v kolektivno razstavo slikarjev in kiparjev Pomurja.


KUMPREJ Benjamin
Rodil se je leta 1952 na Lešah nad Prevaljami. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je diplomiral leta 1973, nato pa še na Akademiji za likovno umetnost (1979, prof. Štefan Planinc) Leta 1980 se je zaposlil na Gimnaziji Ravne na Koroškem kot profesor likovne umetnosti. Redno je razstavljal doma in v tujini. Bil je član ZDSLU in DLUM. Umrl je leta 2018 v Slovenj Gradcu.


LABODA Peter
Rodil se je 1894 v Zg. Domžalah. V Ljubljani je delal v rezbarski delavnici Ivana Pengova, obiskoval kiparski oddelek Državne tehniške srednje šole (prof. Repič). Študij je nadaljeval na umetniški akademiji v Zagrebu (prof. Rudolf Valdec, Frangeš-Mihanović in Meštrović) in tam opravil tudi specializacijo. Leta 1923 je bil član Umetniškega kluba Grohar. Živel je med Slovenijo in Hrvaško. Do leta 1948 je bil svobodni umetnik, nato se je zaposlil kot docent na ljubljanski akademiji upodabljajočih umetnosti. Umrl je leta 1952 v Ljubljani.


LAVRENČIČ Avgust - članstvo DLUM ??
Rodil se je leta 1925 v Rogaški Slatini. Leta 1954 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Do leta 1966 je opravljal poklic likovnega pedagoga v Celju, Laškem in Žalcu, nato se je odločil za samostojno likovno pot. Napravil je več scenskih postavitev v celjskem gledališču. Ustanovil je Likovni salon Celje (1963), bil je član ZDSLU in predsednik pododbora v Celju. Umrl je leta 1996 v Celju.


LIPNIK Metka - Članica DLUM ??
Rodila se je leta 1969 v Celju. Po končani srednji šoli je študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1995 diplomirala na smeri likovne pedagogike (prof. Dragica Čadež). Od leta 1995 je zaposlena kot knjižničarka v Mariborski knjižnici, kjer izvaja likovne delavnice z otroci in odraslimi. Ukvarja se z risbo, pa tudi s pisano besedo. Živi in ustvarja v Mariboru.


LOGAR Lojze
Rodil se je 1944 v Mežici. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1968 (prof. Marij Pregelj) in opravil še grafično specialko (prof. Riko Debenjak, Marjan Pogačnik). Bil član DSLU, pododbor Maribor. Izpopolnjeval se je v Berlinu. Do leta 1990 je ustvarjal kot svobodni umetnik, nato je bil profesor za grafiko, risanje in slikanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Bil je član skupnosti Equrna. Za svoj opus je bil nagrajen v Sloveniji in na številnih likovnih in grafičnih razstavah v Evropi in po svetu. Med drugim je prejel Nagrado Prešernovega sklada leta 1987 in Nagrado Riharda Jakopiča leta 1994. Umrl je leta 2014 v Izoli.


LORENČAK Milan ???


Albin LUGARIČ
Rodil se je leta 1927 na Ptuju. Po umetnoobrtni šoli v Gradcu je leta 1950 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gojmir A. Kos) in nato pri njem opravil še specialko. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu. Bil je učitelj likovnega pouka na ptujski gimnaziji. Od leta 1959 je bil član DLUM. Umrl je leta 2014 na Ptuju.


LUKEŽIČ Nada –članstvo ??
Rodila se je leta 1931 v Mariboru. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je diplomirala iz slikarstva leta 1959 (prof. Gojmir A. Kos) in 1966 opravila še grafično specialko (prof. Riko Debenjak in Marjan Pogačnik).


MAJER Katja
Rodila se je leta 1977 v Mariboru. Po končani gimnaziji se je vpisala na študij kiparstva, na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, ki ga je leta 2002 zaključila. Leta 2003 si je pridobila status samostojne ustvarjalke na podorču kulure. Ukvarja se z instalacijami, kar je posebnost v našem kulturnem okolju. Od 2003 živi in ustvarja v Mariboru.


MALEŠ Miha
Rodil se je leta 1903 v kraju Jeranovo pri Kamniku. Najprej je študiral na likovni akademiji v Zagrebu (prof. Kovačević, Kljaković, Krizman, Valdec), nadaljeval na Dunaju in diplomiral iz grafike v Pragi (prof. Boemse, Thiele) leta 1927. Leta 1923 je bil član Umetniškega kluba Grohar, nato skupine Četrta generacija. V Ljubljani je odprl Umetniški salon za dekorativno in cerkveno umetnost, leta 1936 je ustanovil lastno Bibliofilsko založbo, pod njenim okriljem je do leta 1945 izhajala prva slovenska likovna revija Umetnost. Umrl je leta 1987 v Ljubljani.


MARFLAK Štefan
Rodil se je leta 1952 v Črni na Koroškem. Diplomiral je leta 1972, na oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gustav Gnamuš) in končal študij scenografije (prof. Meta Hočevar) in kostumografije (prof. Alenka Bartl). Imel je preko dvajset samostojnih razstav. Je član DLUM. Od leta 1976 razstavlja tudi na skupinskih razstavah. Sodeloval je na različnih slikarskih srečanjih in bil dvakrat nagrajen. Ukvarjal se je tudi z gledališko scenografijo in kostumografijo. Danes živi in ustvarja na Ravnah na Koroškem.


MAROH Iztok
Rodil se je leta 1976 v Mariboru. Med leti 1997 in 2003 je študiral na Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz, smer keramika. Študijsko se je dopoljneval v Južni Koreji in v Italiji. Je docent za keramiko na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana in nosilec predmeta keramika na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani. Je član ICCA (International Contemporary Ceramic Art) in v Mariboru vodi Odprti atelje za sodobno keramiko. Živi in dela v Mariboru in v Ljubljani.


MATIĆ TRSTENJAK Slađana
Rodila se je leta 1985 v Doboju v Bosni in Hercegovini. Po zaključeni srednji šoli za uporabno umetnost v Sarajevu je leta 2010 magistrirala Akademiji likovnih umetnosti na Širokem Brijegu na Univerzi Mostarja na slikarskem oddelku (prof. Antun Boris Švaljek). Istega leta je zmagala na razpisu Ismeta Mujezinovića za najboljši likovni izraz v kategoriji profesorja likovne vzgoje v Tuzli. Od leta 2012 je članica ULU BiH. Sodelovala je na likovnih kolonijah v BiH, Srbiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Leta 2015 je za svoje likovno delo prejela nagrado DLUM na žirirani razstavi članov društva. Živi in ustvarja v Mariboru. Rojena je bila leta 1985 v Doboju v BiH, magistrirala iz slikarstva na ALU Široki Brijeg, Univerze Mostar, 2010, BiH (prof. Antun Boris Švaljek). Do sedaj je imela preko dvajset samostojnih razstav: Sinagoga Lendava 2019; Galerija DLUM, Maribor 2018; Galerija La Roggia Pordenone, Italija, 2017; Galerijski center Varaždin, Hrvaška, 2016; Sinagoga Maribor 2015; Galerija Zvonimir Zagreb, Hrvaška, 2014; Galerija Blaues Atelier Gradec, Avstrija, 2014 itn. Razstavljala je na preko devedeset skupinskih razstavah: »Majski salon – slika«, Narodni muzej Slovenije – Metelkova Ljubljana, 2019; »Neznana bližina – slovensko sodobno slikarstvo« Galerija Profeta, Budimpešta, Madžarska, 2018 itn. Prejela več nagrad: Nagrada Kulturoš 2018, Čakovec, Hrvaška; Nagrada Društva likovnih umetnikov Maribor 2016. Živi in ustvarja kot samozaposlena v kulturi v Mariboru.


MAYER Ferdo
Rodil se je leta 1927 v Podovi pri Račah. Leta 1950 je diplomiral iz slikarstva (prof. France Mihelič, Božidar Jakac) in dve leti kasneje opravil še specialko (prof. Gojmir A. Kos) oboje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Nato je poučeval risanje na gimnaziji v Mariboru, od leta 1954 pa na osnovni šoli Kamniku. Leta 1960 in 1966 je prejel študijsko štipendijo, potoval je v Pariz in na Švedsko. Po upokojitvi od leta 1987 in do smrti leta 1994 je živel in delal v Lomu pod Storžičem pri Tržiču. Ob petdesetih let je sodeloval v okviru mariborskega DSLU in nato ZDSLU.


MEDVED Drago član DLUM ??
Rodil se je leta 1947 v Ponikvi. Leta 1987 je diplomiral na Višji upravni šoli v Ljubljani. Od leta 2002 se je ukvarjal tudi s slikarstvom. Imel je preko petdeset samostojnih in skupinskih razstav ter sodeloval na desetih slikarskih kolonijah oziroma simpozijih. Ob umetnosti se je ukvarjal tudi s pisano besedo, napisal je več knjig na temo kulturne dediščine. Dejaven je bil tudi v publicistiki, za kar je leta 1995 v Weimarju prejel zlato medaljo Recherche de la qualité mednarodnega Reda sv. Fortunata. Umrl je leta 2016 v Novi Cerkvi, v občini Vojnik.


MESARIČ Franc
Rojen je bil leta 1938 v kraju Mitrašinci v Makedoniji. Leta 1940 se je družina preselila v Vitanje, leta 1950 v Prekmurje. Diplomiral je iz slikarstva leta 1965 na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlil se je leta 1964 najprej kot učitelj risanja, bil je tudi konservator v Pokrajinskem muzeju v Murski Soboti, grafični oblikovalec in kasneje likovno-tehnični urednik Pomurske založbe, upokojil se je leta 1995. Bil je član DSLU pododbor Maribor, v začetku sedemdesetih let je bil član prekmurske umetniške skupine DHLM.


MEŽAN Janez
Rodil se je 1897 v Cerkljah na Gorenjskem. Leta 1924 je zaključil študij na Akademiji za umetnost in umetno obrt v Zagrebu (prof. L. Babić, T. Krizman, J. Kljaković), kjer se je pridružil skupini umetnikov, imenovanih Četrta generacija. Od leta 1924 do 1933 deloval kot likovni pedagaog na realni gimnaziji v Mariboru, kjer je bil pobudnik in član umetniškega kluba Brazda. V letih 1933–1939 je kot profesor služboval na novomeški gimnaziji. Po drugi svetovni vojni se je z družino preselil na Ptuj, kjer je bil profesor risanja na Gimnaziji Ptuj. Umrl je leta 1972 na Ptuju.


MIHELIČ France
Rodil se je leta 1907 v Virmašah pri Škofji Loki. Leta 1931 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu (prof. J. Kljaković, L. Babić, T. Krizman). Po zaključku študija je delal kot učitelj likovnega pouka v Kruševcu in kasneje na Ptuju. Pred vojno je razstavljal z društvom Brazda. V letih 1945-1970 je bil med vodilnimi profesorji na likovni akademiji v Ljubljani. Bil je bil redni član SAZU in častni član umetnostne akademije v Firencah. Za svoje delo je prejel trideset domačih in mednarodnih nagrad, med njimi tudi najvišja slovenska priznanja, za dosežke na področju umetnosti, kot sta Jakopičeva in Prešernova nagrada. Umrl je leta 1998 v Ljubljani.


MIRT Marijan
Rodil se je leta 1975 v Zagrebu. Končal je Šolo za uporabno umetnost in oblikovanje, nato magistrial na ALU v Zagrebu (prof. Miro Vuco), kjer si je pridobil naziv mag. artium. Je član DLUM, ZDSLU in ULUPUH. Prejel je številne nagrade in priznanja, med drugim zlato medaljo za kiparstvo na Salon des Beaux Arts du Carrousel, Louvre 2017; nagrado DLUM 2013 in 2017, 2018; Artfarers 2012, Atene; Simpozij Penza 2009 in 2010, Rusija itn. Ukvarja se s kiparstvom, slikarstvom, računalniškim oblikovanjem, fotografijo in likovno pedagogiko.
Izbor razstav: Salon d’Automne : Avenue des Champs-Élysées, Paris 2019; Likovni kritiki izbirajo : Cankarjev dom, Ljubljana 2018; Salon des Beaux Arts : Carrousel du Louvre à Paris; Metamorfoze v sodobnem kiparstvu srednje Evrope : Galerija Grad Slovenska Bistrica, 2017; Zlomljeno krilo : Miheličeva galerija, Ptuj 2016.


MITROVA JORDANOVA Saška
Leta 1995 je diplomirala na Fakulteti lepih umetnosti na Univerzi Svetega Cirila v Skopju, Makedonija. Razstavjala je že v Makedoniji, Bolgariji in Sloveniji. Deluje na področju grafičnega oblikovanja. Živi v Mariboru.


MUŠIČ Zoran
Rodil se je leta 1909 v Gorici. Diplomiral je leta 1934 iz slikarstva na Akademijo za likovni umetnost v Zagrebu (prof. Ljubo Babić). Vrnil se je v Maribor, postala član klubov Neodvisni in Brazda. Leta 1944 je prvič razstavljal v Benetkah. Po vojni in preživelem ujetništvu v taborišču Dachau, se je preselil v Gorico in nato Benetke. Leta 1952 je dobil štipendijo za študij v Parizu. Od tedaj naprej je živel in ustvarjal med Parizom in Benetkami. Njegova dela hranijo najpomembnejše domače in evropske galeriji in muzeji. Prejel je več mednarodnih nagrad. Doma je prejel Jakopičevo nagrado (1979) in Prešernovo za življenjsko delo (1991). Umrl je leta 2005 v Benetkah.


MOM Drago
Rodil se je leta 1962 v Mariboru. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Mariboru, magisterij je opravil na ALUO v Ljubljani leta 1997 (prof. Emerik Bernard), kjer je leta 1995 prejel tudi študentsko Prešernovo nagrado. Sodeloval je na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Živi in ustvarja v Rušah pri Mariboru.


NAPOTNIK Ivan
Rodil se je 1888 v Zavodju pri Šoštanju. 1904 se je vpisal na umetno-obrtno šolo v Ljubljani (prof. Alojz Repič), do leta 1915 je zaključil diplomski in specialistični študij kiparstva na dunajski Akademiji upodabljajočih umetnosti (prof. Edmund Hellmer). Do prve svetovne vojne je delal v različnih kiparskih delavnicah v poleg Dunaja tudi v Budimpešti in Bukarešti. Po vojni se vrnil v Zavodje. Sodeloval je na prvi mariborski likovni razstavi leta 1920 in nato tudi s skupino Mladih in Klubom mladih. Leta 1922 je bil izvoljen v umetniški svet jugoslovanskega združenja likovnih umetnikov in leto kasneje je postal član komisije Narodne galerije v Ljubljani. Sodeloval je na več natečajih za javne spomenike in za plastični okras mestnih palač. Umrl je leta 1960 v Šoštanju.


NEMES Laszlo – ČLAN DLUM ??
Rodil se je leta 1948 v Romuniji, v mestu Cluj-Napoca (Kolozsvár). V letih med 1969–1974 je obiskoval Univerzo za umetnost in oblikovanje Ion Andreescu v Cluj-Napoca v Romuniji. Do leta 1989 je v šolah v Târgu Mureșu (Marosvásárhely) delal kot učitelj likovne vzgoje. Leta 1990 se je preselil na Madžarsko v Zalaegerszeg, zadnjih nekaj let pa živi v Lendavi. Je avtor mnogih razstav, v Lendavi vodi priljubljene likovne krožke za osnovnošolce.


OELTJEN Jan
Rodil se je leta 1880 v Jaderbergu na Oldenburškem v Nemčiji. Študiral je v Berlinu, Münchnu in Rimu, po poroki slikarsko Elso Kasimir je s prekinitvami od leta 1910 dalje živel na Ptuju, kjer je umrl leta 1968. Z mariborskimi umetniki je pogosto razstavljal, član DLUS pododbor Maribor je postal konec petdesetih let.


OGRINC Zoran
Rodil se je leta 1956 v Mariboru. Leta 1980 je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Grafično se je izpopolnjeval pri prof. Walterju Domnu na Center de Recerca Graphica v Barceloni leta 1987. Je član ZDSLU in DLUM. Od leta 1984 aktivno razstavlja doma in v tujini. V DLUM je v letih 2004 in 2006 vodil projekt Povezave-Connections, na katerem je sodelovalo preko 300 umetnikov iz 27 držav. Za svoje slikarsko in grafično delo je prejel več nagrad, med drugimi nagradi DLUM (1998 in 2018), ZDSLU na Mednarodnem bienalu akvarela v Ajdovščini (2016). Je član Kulturnega društva Jože Tisnikar iz Mislinja. Živi in ustvarja v Slovenj Gradcu.


PAJEK Samo
Rodil se je leta 1963 v Mariboru. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 2002 (prof. Zmago Jeraj). Od leta 1997 je zaposlen kot profesor likovne umetnosti na III. gimnaziji v Mariboru. Med 1990-1994 je bil član likovne skupine MI. Je član DLUM in ZDSLU ter mednarodne likovne skupine FARO, s katero je sodeloval na FARO International Art Symposium v mestu Stavanger, Ryfylke, Norveška. Svoja dela je razstavljal na številnih razstavah na Norveškem, sodeluje pa tudi na mednarodnih srečanjih likovnih umetnikov in kolonijah in skupinskih razstavah doma in v tujini.


PANDUR Lajči
Rodil se je leta 1913 v Lendavi. Diplomiral je iz slikarstva leta 1936 na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu in dve leti za tem opravil grafično specialko (Tomislav Krizman). Med drugo svetovno vojno sprva učil risanje v lendavski meščanski šoli, nato je odšel na izpopolnjevanje na Akademijo za likovno umetnost v Budimpešti. Leta 1946 je v Lendavi priredil svojo prvo osebno razstavo, nato pa nastopil službeno mesto profesorja risanja na gimnaziji na Ravnah na Koroškem. Leta 1949 se je preselil v Maribor, kjer je najprej poučeval risanje na Prvi gimnaziji, potem na učiteljišču, od leta 1962 do smrti pa na Pedagoški akademiji. Med leti 1953 in 1958 je opravljal tudi funkcijo predsednika DSLU, pododbor Maribor. Umrl je leta 1973 v Mariboru.


PANDUR Ludvik
Rodil se je leta 1947 v Slovenj Gradcu. Leta 1949 se je družina preselila v Maribor. Diplomiral je iz slikarstva leta 1970 na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu (prof. Antun Mezdjić), čez dve leti je opravil tudi podiplomski študiji v mojstrski delavnici prof. Krsta Hegedušića. Leta 1973 se je zaposlil kot asistent na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške akademije v Mariboru. Leta 1998 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za slikarstvo. Po upokojitvi leta 2013 ustvarja v svojem ateljeju. Leta 2018 je prejel Glazarjevo nagrado za življenjsko delo.


PAVLETIČ LORENČAK Darinka članstvo ??
Rodila se je leta 1924 v Rečici ob Paki. Leta 1950 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gojmir A. Kos, Božidar Jakac, France Mihelič). Zaposlena je bila kot likovna pedagoginja na gimnaziji in osnovni šoli v Celju. Poleg tega je bila tudi pesnica. Zaradi svojega udejstvovanja na področju kulture je postala častna meščanka Celja. Umrla je leta 2010 v Celju.


PEČKO Karel
Rodil se je leta 1920 v Vuhredu. Leta 1954 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Gojmir A. Kos). Zaposlil se je kot likovni pedagog Nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu. Leta 1957 je sodeloval pri ustanovitvi Umetnostnega paviljona, predhodnika današnje Koroške galerije likovnih umetnosti, med letoma 1963 in 1997 je bil njen ravnatelj. Spodbujal je kulturno izmenjavo s tujino in na Koroško pripeljal številne vrhunske umetnike. Samostojno in skupinsko je razstavljal doma ter se udeležil mnogih kolonij. Bil je član ZDSLU in DLUM. Umrl je leta 2016 v Slovenj Gradcu.


PETEK Polona
Rodila se je leta 1970 v Freiburgu, v Nemčiji. Diplomirala je iz slikarstva leta 1994 na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Janez Bernik, Tomaž Brejc), leta 2007 je tam tudi magistrirala (prof. Metka Krašovec). Od leta 2001 aktivno razstavlja na skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini. Je članica DLUM. Živi in ustvarja v Zlatoličju pri Mariboru.


PETELN Josip – Pipo
Rodil se je leta 1892 v Mariboru. Po končani realki in krajši oficirski karieri je nadaljeval izobraževanje na deželni umetniški šoli v Gradcu (1920‒1921), nato študiral zlatarsko obrt (1921‒1923). Bil je član Umetniškega kluba Grohar. Med letoma 1923 in 1945 je živel v Mariboru, nato se je preselil v Avstrijo. Bil je član štajerskega umetniškega društva. Razstavljal je Mariboru, na Ptuju, v Gradcu, Zagrebu in Münchnu. Umrl je leta 1973 v Gradcu.


PEPERKO Franci
Rodil se je leta 1978. Leta 2004 se je vpisal na Arthouse College v Ljubljani, ki ga je leta 2011 zaključil pod mentorstvom prof. Mladena Jernejca. Razstavljal je na več skupinskih razstavah in sodeloval na likovnih kolonijah doma in v tujini. Umrl je leta 2016.


PIRNAT Nikolaj
Rodil se je leta 1903 v Idriji. Na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu najprej študiral slikarstva pri prof. Ljubu Babiću, po dveh letih se prepisal na kiparstvo, kjer je diplomiral in nato opravil tudi specialko (prof. Ivan Meštrović). Leta 1927 se je izpopolnjeval v Parizu. Po vrnitvi se je preselil v Ljubljano in se zaposlil kot risar v uredništvu časopisa Jutro. Leta 1945 je bil imenovan za rednega profesorja risanja na Akademiji za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. Bil je član Umetniškega kluba Grohar (1922‒1924), Kluba mladih (1924), Kluba grafike in Četrte generacije, razstavljal je tudi z Neodvisnimi. Razstavljal je doma in tujini. Umrl je 1948 v Ljubljani.


PISTOR Oskar von
Rodil se je leta 1865 na Dunaju. Med 1880 in 1897 je slikarstvo študiral na likovni akademiji na Dunaju in v Münchnu. Leta 1897 se je z družino preselil v Vuzenico. Pogosto je potoval v Gradec, Celovec in na Dunaj, kjer je po naročilu portretiral plemstvo in bogate meščane. Po prvi svetovni vojni je vzpostavljena meja med Avstrijo in Jugoslavijo postala za slikarja velika ovira. Ostajal je samotar, popotnik, ki je portretiral. Svoja dela je razstavljal v izložbah raznih trgovcev. Leta 1920 je sodeloval na prvi umetnostni razstavi v Mariboru. Umrl je leta 1929 v Vuzenici.


PLAVEC Tomaž
Rodil se je leta 1972 na Ptuju. Leta 1999 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Metka Krašovec, Bojan Gorenc). V letih 2004–2005 je bil kot umetniški vodja projekta Terra Petovia zaposlen na Ozari, v letih 2007–2011 pa je deloval kot samostojni podjetnik. Ob tem je vodil tečaje v okviru Centra interesnih dejavnosti Ptuj (2004–2007) in deloval tudi kot mentor na tečajih pod okriljem ptujske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (2010–2012). Je tudi član ptujske mestne komisije za galerijsko dejavnost. Je član DLUM. Od leta 2015 ustvarja in razstavlja v razstavnem ateljeju v Fürstovi hiši na Ptuju.


POGAČAR Vojko
Rodil se je v Brežicah leta 1950. Leta 1973 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlil se je kot grafični in industrijski oblikovalec v jeklu Ruše, Paloma Sladkogorska, Elkom Maribor, med letoma 1992-93 je živel in deloval v Parizu, nato je bil do upokojitve profesor na Fakulteti za gradbeništvo (program arhitektura) ter na Fakulteti za strojništvo (program inženirsko oblikovanje izdelkov, oblikovanje in tekstilni materiali), Univerze v Mariboru. Na UM je bil vodja Laboratorija za inženirsko oblikovanje izdelkov. Od leta 2010 do 2018 je predsednik tudi Slovenskega združenja za barve. Od leta 1982 je član DLUM, od leta 2019 je predsednik DLUM in podpredsednik ZDSLU. Živi in ustvarja v Mariboru.
Rodil se je leta 1950 v Krškem, diplomiral leta 1973 na ALU v Ljubljani. Polovico aktivne dobe je preživel v svobodnem poklicu kot slikar, grafik, industrijski oblikovalec. Od 1993 do 1997 je bil član združenja likovnih umetnikov Paris – Belleville in član umetniških skupin 3H30, Paris – Bordeaux, Ant-Artika, imel več kot 90 samostojnih in čez 160 skupinskih razstav, precej mednarodno žiriranih. Leta 2000 je pridobil priznanje pomembnih umetniški del (PPUD) za področje industrijskega oblikovanja na ALUO, nato je bil do upokojitve vodja Laboratorija za inženirsko oblikovanje izdelkov in profesor na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, na študijskem programu Inženirsko oblikovanje izdelkov ter na FGPA na študijskem programu Arhitektura. Leta 2016 je prejel častni doktorat Univerze v Mariboru za prispevek k razvoju študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov na Univerzi v Mariboru. Med leti 2010 in 2017 je bil predsednik Slovenskega združenja za barve, od leta 2019 pa predsednik DLUM in podpredsednik ZDSLU. Živi in ustvarja v Mariboru.


POLAJNKO Jože
Rodil se je leta 1915 v Dvorjanah pri Ptuju. Leta 1937 je se vpisal na grafično šolo v Pragi, vendar je v tretjem semestru zaradi bližajoče se vojne moral prekiniti in se vrniti domov. Po osvoboditvi je se je priključil DSLU pododbor Maribor in z njimi redno razstavljal. Leta 1949 se je zaposlil kot scenograf v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, kjer je delal do upokojitve. Leta 1984 srebrni grb mesta Maribor. Umrl je leta 2003 v Mariboru.


POLAK Oton
Rodil se je 1917 v Mariboru. Študiral je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu (prof. Krsto Hegedušič in Omer Mujadžić) in na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1948 diplomiral (prof. Gojmir A. Kos) ter opravil slikarsko specialko (prof. Gabrijel Stupica) in grafično specialko (prof. Božidar Jakac). Do upokojitve, leta 1975 je bil zaposlen kot likovni pedagog. Med drugim je bil večletni tajnik in predsednik Društva likovnih umetnikov Maribor (1954‒1975), bil je predsednik upravnega odbora Razstavnega salona Rotovž (1968‒1977) in član upravnega odbora ter umetniškega sveta matičnega društva v Ljubljani. Sodeloval je na slikarskih kolonijah in študijsko potoval po Evropi. Od leta 1948 je razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel številne nagrad in priznanja. Med njimi izstopajo: bronasti grb mesta Maribor (1987), Glazerjeva nagrada za življenjsko delo (1988), nagrada Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (2006).


POPIČ Luka
Rodil se je leta 1956 v Slovenj Gradcu. Leta 1990 je diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru. Od leta 1999 je član ZDSLU, od 2001 DLUM. Zaposlen je na Tretji osnovni šoli v Slovenj Gradcu. Živi in ustvarja v Podgorju pri Slovenj Gradcu.


POTOČNIK Vladimir
Rodil se je 1943 v Gradcu v Avstriji. Diplomiral je iz slikarstva na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani in nato opravil še specialko (prof. Maksim Sedej). Zaposlil se je na Osnovni šoli Ivana Cankarja v Križevcih pri Ljutomeru, kjer je vsa leta do upokojitve poučeval likovni pouk in bil tudi ravnatelj. Od leta 1975 je član DLUM in soustanovitelj Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije (DLUPP).


PRAH Zlatko
Rodil se je leta 1964 v Slovenj Gradcu. Končal je strojno fakulteto v Mariboru in leta 1992 tudi likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru (prof. Ludvik Pandur). Podiplomsko se je izobraževal v Freiburgu. Od leta 1997 je član ZDSLU in DLUM. S svojim slikarstvom se je uveljavil doma in na tujem. Zaposlen je kot učitelj likovnega pouka in je mentor slikarskih delavnic za odrasle.


PRATNEKER Gregor
Rodil se je leta 1973 v Mariboru. Leta 2006 je diplomiral na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Študij je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2012 magistriral. Leta 2013 je prejel prvo nagrado Majskega salona (ZDSLU) ter istega leta tudi nagrado DLUM. Od tega leta ima tudi status samostojnega ustvarjalca na področju kulture. Razstavlja doma in v tujini. Živi in ustvarja v Mariboru.
Rodil se je leta 1973 v Mariboru, 2006 je diplomiral na Oddelku za likovno umetnost Pedagoške fakultete v Mariboru z diplomsko nalogo »Slikarske vedute Maribora«. 2012 je magistral z nalogo »Abstrahiranje in deformacije oblik v mojem slikarstvu« na ALUO v Ljubljani. Živi in ustvarja v Mariboru, od devetdesetih let dalje dela v tehniki olje na platnu. V zadnjem obdobju se posveča predvsem krajinam in gozdovom. Sodeluje na številnih razstavah ter likovnih kolonijah. 2013 je prejel prvo nagrado ZDSLU na Majskem salonu. V letih 2014, 2017, 2018 ter 2019 je sodeloval na Jesenskem salonu v Parizu, leta 2015, 2018, 2019 na Salonu francoskih umetnikov v Grand Palace, Pariz, leta 2018 in 2019 na Salonu lepih umetnosti v Louvre. Prejel je nagradi “Prix d’Excellence de Peinture Abstracte du Salon 2018” in “Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle 2018”, v Franciji.


PRIMOŽIČ – TOŠO Josip
Rojen je bil leta 1900 v Ljubljani. Kot svetovno priznani telovadec z več odličji in medaljami z največjih tekmovanj se je leta 1928 preselil v Maribor. Zaposlil kot gradbeni in geodetski risar pri občinskem gradbenem uradu in dokončal meščansko šolo. S slikarstvom se je ukvarjal od leta 1938, učil se je pri Karlu Jiraku. Sodeloval je na prvi skupinski razstavi v osvobojenem Mariboru. Leta 1949 je sprejel mesto scenografa v SNG Maribor. Do upokojitve 1962 je delal kot scenograf, scenografski slikar in ob koncu ravnatelj tehnične in scenografske delavnice. Za svoje številne dosežke je leta 1983 prejel bronasti grb mesta Maribor. Umrl je leta 1985.


PRISTAVEC Janez
Rodil se je leta 1947 v Mariboru. Diplomiral je iz slikarstva leta 1977 na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Milan Butina, Andrej Jemec). Zaposlen je bil kot likovni pedagog na Srednji gradbeni šoli v Mariboru. Bil je aktiven član mnogih kreativnih in umetniških skupin in društev v Sloveniji v času od 1980 do 2005. Njegova dela so bila razstavljena na 40 samostojnih in 85 skupinskih razstavah. Umrl je leta 2008 v Mariboru.


RAVNIKAR Franc
Rojen je bil leta 1966 v Radečah pri Zidanem mostu. Po meščanski šoli je obiskoval obrtno šolo v Ljubljani, nato akademijo upodabljajočih umetnosti na Dunaju (prof. Edmund von Hellmer). Po prvi svetovni vojni je nastopil službo strokovnega učitelja risanja na mariborski realni gimnaziji. Leta 1920 se je pridružil klubu Grohar, leta 1931 Brazdi, po letu 1945 DSLU pododbor Maribor. Umrl je leta 1948.


REMEC Marjan
Rodil se je leta 1937 na Ptuju. Leta 1964 je diplomiral iz slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (prof. Gabrijel Stupica). Preselil se je v Maribor in od leta 1965 bil profesor umetnostne vzgoje na Prvi gimnaziji. Tam je leta 1972 ustanovil galerijo Avla, v kateri so poleg dijakov razstavljali tudi priznani umetniki Jugoslavije. Poučeval je tudi na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta in pozneje na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Od srede šestdesetih je bil član DLUM in ZDSLU.


REPNIK Anton
Rodil se je leta 1935 v Sv. Vidu pri Vuzenici. Izučil se je za čevljarja. Zaposlil se je pri gradnji Hidroelektrarne Vuzenica, nato pa še v tovarni orodja na Muti. Od leta 1965 živi in ustvarja na Muti, kjer ima atelje in zasebno galerijo. Od leta 1970 je član DLUM. Prvič se je predstavil leta 1963, prvo samostojno razstavo je pripravil leta 1965 v Mariboru, Velenju in Šoštanju. Sledile so številne razstave, samostojne in skupinske. Za likovno ustvarjanje je prejel več nagrad in priznanj.


REPNIK Janez
Rodil se je leta 1968 v Slovenj Gradcu. Končal je Srednjo kovinarsko šolo na Muti. S slikanjem se je začel ukvarjati v mladosti, je slikar samouk. Je član DLUM. Živi in dela na Muti.


Milan RIJAVEC član dlum ??
Rodil se je leta 1922 v Bruni vasi na Dolenjskem. Leta 1949 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in jeseni nastopil službo likovnega pedagoga na gimnaziji v Trbovljah. Leta 1950 se je vpisal na slikarsko specialko pri Gabrijelu Stupici, a je zbolel za tuberkulozo in študija ni zaključil. Leta 1964 je bil eden od pobudnikov za ustanovitev slikarske kolonije Izlake. Po upokojitvi je lahko ves čas posvetil slikanju. Leta 1971 se je preselil v Ljubljano, kjer je živel do svoje smrti leta 2018.


RIMELE Oto
Se je rodil 1962 v Mariboru. Leta 1990 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Emerik Bernard), čez dve leti opravil tudi specialko (prof. Janez Bernik). Študijsko je potoval po Evropi, Veliki Britaniji in Severni Ameriki. Od leta 1997 poučuje risanje in slikanje na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Je član DLUM. Predstavlja se na samostojnih in skupinskih razstavah doma in na tujem. Leta 2004 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Živi in ustvarja v Mariboru.


RITONJA Branimir
Rodil se je leta 1961 v Mariboru. Diplomiral na fakulteti za varnostne vede. Leta 1981 je postal član Fotokluba Maribor. Leta 1996 postane umetniški vodja Fotogalerije Stolp. Dve leti kasneje prejme naziv mojster fotografije, podeli mu ga Fotografska zveza Slovenije. Od leta 2002 je predsednik FK Maribor. Od leta 2007 je član ZDSLU in DLUM. Uspešno se udeležuje skupinskih razstav in se predstavlja samostojno doma in v tujini. Je prejemnih več domačih in mednarodnih nagrad ter priznanj.
Rodil se je leta 1961 v Mariboru. Diplomiral je na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Svoje prve črno-bele fotografije je razvijal v temnici že kot osnovnošolec. Leta 1981 je postal član Fotokluba Maribor. Leta 1996 postane umetniški vodja Fotogalerije Stolp. Dve leti kasneje prejme od Fotografske zveze Slovenije naziv mojster fotografije. Svoja dela je predstavil na več kot 600 skupinskih in 54 samostojnih razstavah doma in na tujem, nagrad za njegovo delo pa je več kot 120, med drugim plaketa Francoske fotografske zveze, 1988 in leta 2012 Glazerjevo listino za dosežke na področju kulture, leta 2016 zlato plaketo Zveze kulturnih društev Slovenije, leta 2017 bronasto medaljo na Salon des Beaux Arts, Carrousel du Louvre Pariz, leta 2019 posebno priznanje na 8. Festivalu likovne umetnosti v Kranju. Je član Fotokluba Maribor, DLUM in ZDSLU.


ROJNIK Marjana-Naca
Rodila se je 1951 v Ljubljani. Študirala je na kiparskem oddelku ALU v Ljubljani, pri prof. Slavku Tihcu. Dela kot svobodna umetnica v Slovenj Gradcu. Sodelovala je na večih razstavah doma in v tujini. Danes živi in ustvarja na Graški gori pri Slovenj Gradcu.


ROTMAN Janez
Rodil se je leta 1953 v Lenartu. Diplomiral je iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1977. Po študiju slikarstva na ALU se je zaposlil v SNG Maribor, kjer je bil do upokojitve vodja scenskega ateljeja. Predstavil se je na več samostojnih in skupinskih razstavah po Sloveniji in Avstriji. Je član ZDSLU in DLUM. Živi in ustvarja v Pernici pri Mariboru.
Rodil se je leta 1953 v Lenartu. Študiral je slikarstvo na ALU v Ljubljani in leta 1977 absolviral. Po študiju se je zaposlil v SNG Maribor, kjer je bil do upokojitve leta 2018 vodja scenskega ateljeja. V tem obdobju je zasnoval preko štirideset scenografij za gledališke predstave in druge javne prireditve ter naslikal preko sto velikih scenskih ozadij. Občasno se je ukvarjal tudi z scenskim kiparstvom, oblikovanjem plakatov in fotografijo. Je nagrajenec DLUM 2017. Predstavil se je na več samostojnih in skupinskih razstavah po Sloveniji in Avstriji. Je član ZDSLU in DLUM. Živi in ustvarja v Pernici pri Mariboru.


SARNIC Josip
Rodil se je leta 1908 v Beli Peči na Gorenjskem. Kiparstvo je študiral akademiji za likovno umetnost v Zagrebu (pri prof. Valdec, Kršinić, Frangeš). Med mobilizacijo leta 1945 je izginil. Pred vojno je razstavljal s klubom Brazda.


SIRK Albert
Rosil se je leta 1887 v Križu pri Trstu. Pred začetkom prve svetovne vojne je obiskoval Akademijo lepih umetnosti v Benetkah. Po vojni, ki jo je preživel v mornarici se je vrnil rojstni kraj, kjer se je zaposlil kot učitelj risanja, leta je 1929 bil premeščen na mesto učitelja v Sv. Lenart v Slovenskih Goricah. Leta 1937 se je preselil v Celje, leta 1941 je bil izgnan v Zaječar. Po vrnitvi je živel v Celju do smrti leta 1947. Od tridesetih se je udeleževal razstav mariborskega kluba Brazda in razstav slovenskih umetnikov, doma in po svetu.


SKRBINEK Andrej
Rodil se je leta 1959 v Mariboru. Leta 1982 je diplomiral na ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Študiral je tudi primerjalno jezikoslovje in sodobno zgodovino vzhodne ter jugovzhodne Evrope na Freie Universität Berlin in doktoriral iz filozofije na Akademie der bildenden Künste Wien. Dvajset let je ustvarjal v svobodnem poklicu, polovico tega časa v Berlinu, kjer je sodeloval s številnimi galerijami ter sodeloval z umetniki z vsega sveta, med drugim z Josephom Beuysom in Günterjem Grassom. Razstavljal je na številnih razstavah doma in po svetu. Danes je docent na Fakulteti za strojništvo UM. Je Član DLUM.


SLAPERNIK Slavko 

Rodil se je leta 1896 v Gradišču pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah. 1915/16 je študiral na Obrtni šoli v Gradcu, nato bil mobiliziran na Soško fronto, študij je nadaljeval na umetniški akademiji na Dunaju. Izpopolnjeval se je še na šoli Probuda v Ljubljani in s presledki na münchenski in pariški akademiji. Udeleževal se je razstav mariborskih in slovenskih likovnih umetnikov. Po vojni je bil zaposlen kot restavrator pri ZVKDS v Ljubljani. Leta 1948 je ustanovil in nato več let vodil amatersko slikarsko šolo Ivan Rob v Ljubljani. Umrl je leta 1975.


SOJČ Ivan
Rodil se je leta 1879 v Ljubnici pri Vitanju. Od leta 1893 se je učil kiparstva v Celju, nato se je šolal v Gradcu, Linzu in Münchnu. Delal je kot pomočnik v podobarskih delavnicah v Mozirju, Gradcu, Ulm in na Dunaju. Leta je 1908 odprl lastno v Vitanju. Dve leti kasneje se je preselil v Maribor, kjer delal tudi kot restavrator. Leta 1924 je razstavljal v okviru Umetniškega kluba Grohar. Umrl je leta 1951 v Mariboru.


STIPLOVŠEK Fran
Rodil se je leta 1989 v Malinski na otoku Krk. Izobraževal se je pri prof. Gvajcu v Gorici (1912‒1914), v zasebni šoli kiparja Ivana Rendića v Trstu (1917‒1918), na umetnoobrtni šoli na Dunaju (1922‒1922; prof. Löffler, Heller) in na akademiji v Zagrebu (1922‒1923; prof. Kovačević, Vanka, Kljaković, Krizman). V Firencah se je izobraževal v grafiki (1938). Leta 1920 je bil eden od ustanoviteljev Umetniškega kluba Grohar, kjer ostal član do 1924, ko je postal član Kluba mladih in sočasno tudi Društva upodabljajočih umetnikov. Od leta 1927 je bil dopisni član dunajskega društva Hagenbund in kasneje tudi del Društva slovenskih likovnih umetnikov Ljubljana (od 1939). Poučeval je v Trstu, Velikovcu, Mariboru, Krškem in Brežicah. Zadnjih deset let svojega službovanja je opravljal kot ravnatelj Posavskega muzeja v Brežicah. Udeleževal se je jugoslovanskih in mednarodnih grafičnih razstav. Umrl je leta 1963 v Brežicah.


STRAMEC Lucija
Rodila se je leta 1978 v Slovenj Gradcu. Po srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Zmago Jeraj), leta 2005 je nadaljevala podpiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, pri prof. Hermanu Gvardjančiču. Leta 2008 je postala članica DLUM in ZDSLU. Leta 2009 je pridobila pedagoško-andragoško izobrazbo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Razstavljala je na številnih razstavah doma in v tujini. Kot samozaposlena v kulturi ustvarja in živi v Mariboru in na Muti.


ŠANTEL Avgusta ml.

Rodila se je leta 1876 v Gorici. Osnove risanja ji je posredovala mati, slikarsko izobraževanje je dopolnila na umetnostni šoli »Für Frauen und Mädchen« (prof. T. Blau-Lang) na Dunaju, nato na šoli za uporabno in svobodno umetnost (prof. W. von Debschitz) ter na zasebni slikarski šoli Margarete Stall v Münchnu. Štirideset let svojega življenja posvetila poučevanju (Gorica, Vransko, Slovenska Bistrica, Pulj in Maribor). Bila je članica Umetniškega kluba Grohar, razstavljala je s skupinami DSLU, Klub likovnih umetnikov Lada, društvo Vesna, itd. Umrla je leta 1968 v Ljubljani.


ŠANTEL Henrika

Rodila se je 1874 v Gorici. Sprva se je učila pri materi slikarski, nato je študirala v Münchnu na ženski akademiji (prof. F. Fehr, L. Schmid-Reutte, F. Hagenbart) in v zasebni šoli slikarke A. Hillermann ter na Dunaju (prof. L. Michalek). V Gorici je po materi prevzela vodstvo slikarske šole. Leta 1920 se je preselila v Maribor k sestri Avgusti ml. in čez devet let v Ljubljano. Kot članica je razstavljala z mariborskim Umetniškim klubom Grohar in ljubljanskim Lado. Umrla je leta 1949 v Ljubljani.


ŠČUKA Cvetko – povezava z mb. umetniki ??
Rodil se je leta 1895 v Barkovljah pri Trstu. Obiskoval umetno–obrtno šolo v Ljubljani, nato hospitiral na umetniški akademiji na Dunaju. Leta 1919 delal kot umetniški režiser pri Kunstfilmu na Dunaju in leta 1921 končal Umetniško akademijo v Firencah. Slikal je v Trstu in na Vipavskem, služboval na slovenski realki v Idriji in hkrati vodil zasebno slikarsko šolo. V letih 1924/33 je poučeval v Murski Soboti, med letoma 1933‒1941 v Celju in z Albertom Sirkom ter Franom Šijancem vodil zasebno slikarsko šolo. Po vojni se je vrnil v Celje in v letih 1945–1949 poučeval na gimnaziji, kasneje pa na učiteljišču do upokojitve v letu 1953. V Celju je opazno zaznamoval javno in kulturno življenje. Umrl je leta 1987 v Celju.


ŠEST Viktor
Rodil se je leta 1956 v Ljubljani. Leta 1982 je diplomiral iz slikarstva na ljubljanski akademiji za likovno umetnost (prof. Kiar Meško). Do pridobitve statusa samostojnega ustvarjalca leta 1984 je bil zaposlen kot tehnični in likovni rednik Založbe obzorja v Mariboru. Takrat je postal tudi član DLUM in ZDSLU. Živi in ustvarja v Mariboru.


ŠIBILA Janez
Rodil se je leta 1919 v Novi vasi pri Markovcih. Leta 1940 je začel študirati na kiparskem oddelku Akademije likovnih umetnosti v Zagreb. Med vojno se preusmeril v študij slikarstva na dunajski akademiji (1942–1944), nato pa se vrnil na zagrebško akademijo. Diplomiral je v Ljubljani (prof. A. G. Kos) leta 1948 in čez dve leti opravil še slikarsko specialko (prof. G. Stupica). Kot likovni pedagog se je leta 1950 zaposlil na učiteljišču v Tolminu, leto kasneje pa na gimnaziji na Ravnah na Koroškem (1951–1954). Nato se je preselil v Maribor in na OŠ Boris Kidrič poučeval likovni pouk vse do upokojitve. Dom in atelje je imel tudi v Podutiku pri Ljubljani, kjer je živel in ustvarjal predvsem po upokojitvi. Redno je razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Bil je član Društva slovenskih likovnih umetnikov (DSLU) in mariborskega pododbora tega društva (kasneje DLUM). Leta 1977 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Umrl je leta 2017 v Zgornjih Poljčanah.


ŠPEGEL Stojan
Rodil se je leta 1963 v Slovenj Gradcu. Diplomiral je na Visoki šoli za risanje in slikanje (prof. Darko Slavec). Na isti ustanovi je končal tudi magistrski študij. Je član ZDSLU in DLUM. Do sedaj je imel 41 samostojnih razstav in preko 100 skupinskih razstav doma in v tujini ter sodeloval na več kot dvajsetih likovnih kolonijah. V letu 2019 je izdal monografijo z naslovom Industrijski motiv pri založbi Edina. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja. Živi in dela v Šoštanju.


ŠTOKOVIČ Vladimir
Rodil se je 26. junija 1896 v Boštanju pri Sevnici. 1908 se je vpisal na Umetno-obrtno šolo v Ljubljani, kjer ga je dokončno pritegnilo kiparstvo, tudi po zaslugi prof. Alojza Repiča. Med letoma 1919‒1923 je študiral na akademiji v Pragi (prof. J. Maratka, J. Štursa, O. Španiel). Po diplomi se je vrnil domov. Med 1926‒1931 je bival, ustvarjal in razstavljal v Parizu. Po vrnitvi domov si je uredil atelje in ustvarjal po naročilih. Njegovo delovanje je bilo bolj vezano na Leskovec in Zagreb, kot na Ljubljano, od koder je dobival naročila šele v petdesetih letih. V tridesetih letih je redno razstavljal s člani kluba Brazda. Trikratni je bil nominiranec za Prešernovo nagrado. Umrl je leta 1989 v Brežicah.


ŠTUHEC Radivoj Vojko
Rodil se je leta 1946 v Mali Nedelji. Kiparstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, (prof. B. Kalin, D. Tršar, S. Tihec). Diplomiral leta 1972. Od 1974 je živel v Mariboru, zaposlil se je kot profesor likovne vzgoje na srednjih šolah, bil je tudi industrijski oblikovalec v mariborskem Birostroju, leta 1987 pa je pridobil status svobodnega umetnika, upokojil se je leta 2009. Od leta 1976 je bil član ZDSLU in DLUM. Sodeloval je na več kot samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Ustvaril je več javnih spomenikov in scenskih del za gledališke predstave. Umrl je leta 2018 v Mariboru.


ŠUBIC Jože
Rodil se je leta 1958 v Mariboru. Leta 1984 je končal študij na ALU v Ljubljani. Od leta 1981 razstavlja na skupinskih in samostojnih razstavah. Sodeluje tudi na likovnih kolonijah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejel tudi več nagrad.


ŠUŠMELJ Lojze
Rodil se je leta 1913 v Mülhousenu v Alzaciji. Med letoma 1929–33 je študiral v Ljubljani na srednji tehnični šoli, 1934 se je vpisal na zagrebško likovno akademijo (prof. Mujadžić, Kljaković, Krizman) in diplomiral 1938 (prof. M. Tartaglia). V letih 1938‒1939 je razstavljal s klubom Brazda, bil je tudi član skupine Gruda. Kot svoboden umetnik je priložnostno ilustriral mladinske revije in humoristični časnik Toti list. 1942 je bil v Celju ujet in ustreljen.
Marjan TERŽAN – preveri članstvo
Rojen je bil leta 1938. Slikar,ilustrator in grafik.


TIHEC Slavko
Rodil se je leta 1928 v Mariboru. Leta 1950 vpisal na kiparski oddelek ljubljanske Akademije za likovno umetnost in pet let kasneje diplomiral (pri prof. B. Kalinu). Leta 1958 se je izpopolnjeval v grafičnem ateljeju J. Friedlaenderja v Parizu. Vrnil se je v Maribor, kjer je kot svobodni umetnik ustvarjal, leta 1969 je pričel s poučevanjem na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve. Bil je član umetniške skupine BE-54 (1958‒1966), skupine Grupa 69 (1969‒1980), DLUM (pododbor Maribor,1955‒1993), DSLU. Med letoma 1965‒1969 je bil republiški poslanec v prosvetno-kulturnem zboru skupščine SRS. Bil je član umetniškega sveta mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva. Samostojno ali v skupini je sodeloval na številnih razstavah doma in v tujini; v letih 1966 in 1980 je zastopal jugoslovansko kiparstvo na Beneškem bienalu. Za svoje delo je prejel vrsto priznanj in nagrad; leta 1967 nagrado Prešernovega sklada, leta 1973 in 1983 Jakopičevo nagrado, leta 1983 Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je leta 1993 v Ljubljani.


TISNIKAR Jože
Rodil se je leta 1928 v Mislinji. Živel je v Slovenj Gradcu in delal v prosekturi tamkajšnje bolnice do leta 1983. Umetnik samouk, učil se je pri K. Pečku. Leta 1962 se je pridružil DSLU, pododbor Maribor. Razstavljal na samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Leta 1970 je prejel nagrado Prešernovega sklada za slikarstvo. Umrl je leta 1998.


TRSTENJAK Ante
Rojen je bil leta 1894 v Slamnjaku pri Ljutomeru. Študiral je na oddelku za umetno obrt na Srednji tehnični šoli v Gradcu (prof. L. Hubeny), na šoli za umetno obrt na Dunaju (prof. Ad. Böhm, A. Könner), na višji šoli za umetnost v Zagrebu (prof. B. Csikoš, M. Crnčić, Lj. Babić, I. Kerdić) in likovni akademiji v Pragi (prof. V. Hynais, Fr. Thiele), kjer je diplomiral. Izpopolnjeval se je še v Pariz in potoval po Italiji. Bil je član Umetniškega kluba Grohar (1923‒1924), kluba Brazda (1931‒1936), skupine Salon d'automne v Parizu. Od leta 1933 je živel v Pragi. Razstavljal je že z umetniškima kluboma Grohar in Brazda, član DSLU Maribor je postal leta 1950, ko se je za stalno vrnil v Maribor. Umrl je leta 1970.


URAN Rudi
Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Leta 1985 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od takrat je član DLUM, od leta 2015 tudi Društva slovenskih filmskih režiserjev. Je samostojni ustvarjalec na področju kulture. Poleg likovne umetnosti in oblikovanja se ukvarja s filmom. Prejel je več nagrad za filmsko ustvarjanje. Sodeluje na filmskih festivalih in razstavlja doma in v tujini. Živi in ustvarja v Mariboru.


URŠIČ Mira
Rodila se je leta 1950 v Mariboru. Diplomirala je leta 1974 iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (prof. Janez Bernik). Ob slikarski dejavnosti tudi piše poezijo in spremne tekste za različne priložnosti. Večkrat se je udeležila literarnih delavnic in pesniškh maratonov. Je članica DLUL in DLUM. Živi in ustvarja v Ljubljani.


Peter VERNIK
Rodil se je leta 1944 v Mariboru. Leta 1969 je diplomiral iz slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost (prof. F. Mihelič) in leta 1971 zaključi grafično specialko (pri M. Pogačniku). Leta 1974 je postal član umetniške skupine Junij. Do pridobitve statusa samostojnega obiskovalca je bil zaposlen kot tehnični urednik revije Naš Dom v Mariboru. Je član DLUM in ZDSLU, med 2003 ‒2011 ?? je bil predsednik obeh. Živi v Mariboru.


VIDIC Barbara
Rodila se je leta 1951 v Mariboru. Je leta 1985 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Kasneje je na isti ustanovi zaključila še restavratorsko specialko (prof. France Kokalj). Včlanjena je bila v DLUM in ZDSLU. Živela in ustvarjala je v Mariboru in Dragotincih. Umrla je leta 2007.


VIDIC Janez
Rodil se je leta 1923 v Ljubljani. Leta 1950 je diplomiral na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani (prof. G. A. Kos), leta 1952 je opravil še specialko iz stenskega slikarstva (prof. S. Pengov). Leta 1945 se je zaposlil v mariborski tovarni Svila kot vzorčni slikar, nato je bil profesor likovne vzgoje na gimnaziji v Slovenski Bistrici (1952-1956) in do upokojitve leta 1973 delal kot tehnični urednik v Založbi Obzorja. Bil je član DSLU pododbor Maribor, Društva likovnih umetnikov Jugoslavije in avstrijskega umetniško združenje Secesija v Gradcu. Umrl je leta 1996 v Mariboru.


VIDMAR Drago

Rodil se je leta 1901 Šapjanah nad Opatijo. Slikarsko se je izobraževal na Dunaju in v Zagrebu. Razstavljal je na prvi umetniški razstavi v Mariboru (1920) in s klubom Mladih. Bil je profesor risanja na različnih gimnazijah na Štajerskem, nato v Ljubljani. Leta 1978 je z bratom Nandetom prejel Prešernovo nagrado. Umrl je leta 1982 v Ljubljani.


VIDMAR Nande
Rodil leta 1899 v Proseku pri Trstu. Slikarstvo je študiral na Dunaju in v Zagrebu, nato se je izpopolnjeval v Dresdnu in Parizu. Kot učitelj risanja je bil zaposlen na več koncih, nato se je ustali v Ljubljani. Bil je član umetniških društev kluba Grohar (1920‒21), Klub mladih (1922) in DSLU ter dopisni član umetniškega društva Hagenbund na Dunaju. Razstavljal je samostojno in skupinsko, doma ter v tujini. Leta 1978 je prejel Prešernovo nagrado. Umrl je leta 1981 v Ljubljani.


VOJSK Milan
Rodil se je leta 1922 v Beltincih. Med vojno je obiskoval likovno akademijo v Münchnu, po osvoboditvi nadaljeval v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1948 iz kiparstva (prof. B. Kalin, F. Smerdu). Sodeloval je na društvenih razstavah mariborskih likovnih umetnikov. Leta 1957 se je preselil v Avstralijo. Umrl je leta 1997 v Sydneyju.


VOGRIN Oto
Je leta 1983 diplomiral na Pedagoški akademiji v Mariboru, smer likovna vzgoja, nato pa še na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pri prof. I. Mršniku. Magisterij je zaključil leta 2011. V istem letu je postal član DLUM in ZDSLU. Ukvarja se predvsem s slikarstvom in grafiko. Od 1983 živi in dela v Selnici, kjer je zaposlen kot profesor likovne umetnosti na osnovni šoli. Za svoja dela je dobil več priznanj, med drugim nagrado DLUM leta 2016.


VREČIČ Ludvik – preveri sodelovanje z Groharjem
Rodil se je leta 1900 v Skakovcih v Prekmurju. Leta 1920 se je vpisal na višjo trgovsko šolo v Budimpešti in naslednje leto še na slikarsko šolo. Po odsluženem vojaškem roku v Mariboru, in v Beogradu se je vrnil v Budimpešto, kjer je leta 1929 diplomiral iz slikarstva. Takrat je dobil tudi madžarsko državljanstvo. Zaposlil se je kot profesor na eni izmed gimnaziji v Budimpešti in lastni atelje, pozneje se je odločil za samostojni umetniški poklic. Leta 1938 je bil sprejet tudi v madžarsko Združenje upodabljajočih umetnikov. Umrl je leta 1945 v kraju Monor na Madžarskem.


ZEI Zlatko
Rodil se je 1908 v Trstu. Leta 1919 se je z družino preselil v Maribor, kjer se je začel zanimati za slikarstvo. Diplomiral je leta 1954 na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Bil je učitelj risanja v več šolah na Štajerskem, upokojil se je leta 1964 v Mariboru. Bil je član društva Brazda, mariborskega pododbora DSLU (tajnik 1963–1973), tehniški vodja Razstavnega salona Rotovž (1971–1976). Umrl je leta 1982 v Izoli.


ZINAUER Branko
Rodil se je leta 1918 v Zgornjem Jakobskem Dolu v Slovenskih Goricah. Diplomiral je iz slikarstva na akademiji v Zagrebu (prof. Marino Tartaglia) leta 1950 je opravil še specialko iz stenskega slikarstva na ljubljanski akademiji (prof. Slavko Pengov). Bil je član umetniškega društva Gruda. Po osvoboditvi, leta 1945 je sodeloval na prvi razstavi mariborskih umetnikov. Živel je v Mariboru, zaposlen kot likovni pedagog. Umrl je leta 1968.


ZGONEC ZORKO Ljubica
Rodila se je leta 1953 v Beogradu. Diplomirala je na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani. Kasneje je opravila šolanje za mentorje HTBL Ortweinschule v Gradcu. Je članica društva keramikov in lončarjev Ljubljana, KID keramikov in lončarjev Podravja Majolika. Na področju keramike se je strokovno dopolnjevala na raznih delavnicah, kolonija in seminarjih priznanih domačih in tujih ustvarjalcev. Sodelovala je na preko 30 skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini. Od leta 2006 je članica DLUM in ZDSLU. Za svoja dela je prejela številne nagrade in priznanja, tako doma kot v tujini.


ZORKO-TIHEC Vlasta
Rodila se je leta 1934 v Mariboru. Leta 1959 je diplomirala iz kiparstva na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani (prof. Zdenko Kalin). Vrnila se je v Maribor. Postala članica DSLU, pododbor Maribor. Od leta 1959 poučuje na OŠ Angela Besednjaka, na II. gimnaziji in na Pedagoški akademiji. Od leta 1972 deluje kot samostojna umetnica. Udeležila se je več mednarodnih simpozijev. Samostojno in v skupini razstavlja doma in v tujini.


ZORNIK Klavdij
Rodil se je leta 1914 v Kopru. Od 1934–1938 je študiral na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Leta 1940 je nastopil službo profesorja risanja na deški meščanski šoli v Mariboru. Po vojni se je naselil v Ljubljani, najprej je učil risanje na gimnazijah v Ljubljani, nato v letih 1957−1975 poučeval Akademiji za likovno umetnost, dve leti pred upokojitvijo je bil rektor. Razstavljal je z umetniško skupino Brazda. Umrl je leta 2009 v Ljubljani.


ŽABOTA Ivan
Rojen je bil leta 1877 na Podgradju pri Ljutomeru. Izobraževanje se je na realki in deželni risarski akademiji v Gradcu. Med letoma 1901 in 1907 je izmenično študiral slikarstvo na dunajski in praški umetniški akademiji. Nato je živel na Dunaju, v Budimpešti, v različnih krajih na Slovaškem, leta 1921 se je ustalil v Bratislavi. Pogosto je sodeloval na skupinskih umetniških razstavah na Dunaju, v Pragi, Ljubljani, Mariboru in Trstu. Leta 1919 je bil med ustanovitelji Društva slovaških likovnih umetnikov. Leta 1920 je bil med slikarji, ki so se predstavili na prvi mariborski razstavi v okviru umetniškega društva Grohar. Slikarjev opus je prisoten v številnih zasebnih zbirkah v krajih njegovega delovanja, večino pa hranijo Narodna Galerija v Ljubljani, Umetnostna galerija Maribor in Slovaška narodna galerija v Bratislavi. Umrl je leta 1939 v Bratislavi.


ŽAGAR Jože
Rojen je bil leta 1884 v Ložnici pri Celju. Po maturi na učiteljišču v Mariboru je študiral na šoli za uporabno umetnost in industrijo na Dunaju, hkrati obiskoval risarski tečaj. Med tem je poučeval na osnovni šoli v Celju, po vojni je z učiteljevanjem nadaljeval v Mariboru in kasneje v Ljutomeru. Po osvoboditvi leta 1945 se je vrnil v Maribor in se posvetil slikarstvu. Bil je med ustanovnimi člani umetniškega kluba Grohar. Razstavljal je v Mariboru. Umrl je leta 1957 v Mariboru.
ŽAGAR Lojze Rodil se je leta 1897 v Ljubljani. Leta 1922 je zaključil šolanje na Graphische Lehr-und-Versuchsanstalt na Dunaju, nato se je izobraževal še v Leipzigu. Med letoma 1924‒1926 je živel v Mariboru, nato je do leta 1938 bival v Bruslju in Antwerpnu, od tam se je preselil v Ljubljano, kjer je prevzel grafično delavnico. Večkrat je sodeloval na skupinskih razstavah mariborskih likovnih umetnikov. Umrl je leta 1945 v Ljubljani.


ŽOHAR Boris
Rodil se je leta 1952 na Ptuju. Osnovno šolo je obiskoval na Ptuju, kjer se je kasneje tudi zaposlil v trgovskem podjetju Mercator. Izučil se je za aranžerja in to delo upravljal do leta 1993, takrat pridobi status samostojnega kulturnega delavca, leta 2012 se upokoji. Svoja dela je razstavljal na mnogih razstavah doma in v tujini. Odločilno za njegovo ustvarjanje je bilo leto 1979, ko se udeleži mednarodne kolonije v Trebnjem, saj zase odkrije lik kurenta in s tem najde svoj prepoznavni likovni izraz. Od leta 1984 je član DLUM. Velja za enega najvidnejših slovenskih slikarjev naivne umetnosti in mitološkega realizma. Za svoje delo je prejel mnogo nagrad in priznanj.


ŽUŽA Jelica – povezave z DLUM??
Rodila se je leta 1922 v Celju. Med 1942–1944 je študirala Akademie der bildenden Künste na Dunaju, po osvoboditvi je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomirala je leta 1947 (prof. Gojmir A. Kos). Leta 1850 je opravila še specialko v Zagrebu (prof. Marino Tartaglia). Bila je članica Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske, ko se je vrnila domov, se je pridružila DSLU. Samostojno je redko razstavljala, njena dela pa so bila zastopana na pomembnih skupinskih razstavah slovenske umetnosti ter vključena v nacionalne zbirke v Zagrebu, Mariboru, Ljubljani in Celju. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj. Umrla je leta 2014 v Ljubljani.